Myös sosiaalipalveluissa ennakoivia toimia pandemian varalle

PoSan sosiaalipalvelut tuottavat monipuolisia palveluja hyvin laajalle palvelukentälle. Yksikössä on varauduttu koronapandemiaan, jotta palvelutuotanto voidaan turvata myös poikkeusoloissa.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän sosiaalipalveluyksikkö tuottaa kaikki kunnalliset perhe- ja aikuispalvelujen sosiaalipalvelut jokaiseen PoSan toiminta-alueen kuntaan. Yksikössä työskentelee noin 50 ammattilaista, joilla kaikilla on ammattihenkilölain mukainen koulutus.

– Meidän toimintamme tavoite on edistää terveyttä, lisätä hyvinvointia ja turvata ihmisarvoinen elämä kaikille, joilla se on puutteellista. Toimintakenttämme muuttuu ja edessämme on uusia haasteita jatkuvasti, luonnehtii sosiaalipalvelupäällikkö Anna Isoviita.

Sosiaalipalvelujen tuotantoon koronapandemia ei toistaiseksi ole vaikuttanut. Varautuminen koronaan on yksikössä kuitenkin aloitettu.

– Perhesosiaalityön työntekijöitä on ohjattu olemaan tiivistetyssä yhteydessä perheisiin, aikuissosiaalityössä on kerrattu toimeentulotuen käsittelyä ja perheneuvolan käyntejä on valmius toteuttaa myös etäyhteydellä. Kaikkia asiakkaita palvellaan myös ilman vastaanottoaikaa jokaisessa PoSan alueen kunnassa, Isoviita kertoo.

 Laajaa yhteistyötä ja palvelualttiutta

PoSan sosiaalipalveluissa toimivat palvelutarpeen arviointi, perheneuvola, perheoikeudelliset palvelut, perhetyö, lapsiperheiden kotipalvelu, lastensuojelu, aikuissosiaalityö sekä vammais- ja kehitysvammahuolto.

Perhetyön palvelukenttä on PoSassa hyvin laaja. Perhetyö tuottaa konkreettista ohjausta ja apua perheiden koteihin. Perheneuvolan kautta voidaan hakea tukea vanhemmuuteen ja arjen haasteisiin sekä erotilanteisiin ja sopimuksiin. Jos yleislainsäädännön palvelut eivät riitä vastaamaan asiakkaan palvelutarpeeseen, siirrytään erityispalvelujen puolelle.

– Lastensuojelun asiakkaaksi tullaan lainmukaisen palvelutarpeen arvioinnin kautta, jos tilanne sitä vaatii. Jokaiselle asiakaslapselle on oltava hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä ja päivittäin on oltava töissä myös sosiaalityöntekijöiden toimivallan ylittävä johtava viranhaltija, jotta varmistetaan kattavasti arvioitu, vaativa päätöksenteko, toteaa Isoviita.

Aikuissosiaalityön tavoitteena on auttaa ja ohjata kaikkia asiakkaita elämän solmukohdissa. Vammaispalvelut turvaavat jokaiselle kuntalaiselle tasa-arvoiset arjen sujumisen elementit.

– Olemme tehneet monin paikoin uraauurtavaa työtä ja saavuttaneet paljon. Meillä on vastaanottoja ilman ajanvarausta ja laajaa yhteistyötä sekä tutkimuksia, joita ei muualla pystytä tekemään. Ennen kaikkea meillä on PoSassa asiansa osaavat, palvelujen laatuun ja toimivuuteen sitoutuneet työntekijät, jotka aidosti vastaavat sosiaalipalvelujen laadukkaasta tuottamisesta, Isoviita kiittelee.