Koronavilkku on nyt julkaistu – lataa sovellus puhelimeesi !

 


 

Tavoite miljoona suomalaista käyttäjää syyskuun aikana saavutettiin alle vuorokaudessa !

Koronavilkku on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottama sovellus, jonka tarkoitus on helpottaa koronavirukselle altistuneiden ihmisten tavoittamista ja rajoittaa näin viruksen leviämistä. Vilkku ei vapauta hyvästä käsihygieniasta, oikeasta yskimistekniikasta, turvaväleistä tai julkisissa kulkuneuvoissa suunenäsuojaimen käytöstä. Vilkku on yksi keino estää korona -viruksen leviämistä.

Koronavilkun avulla ihmiset voivat itse osallistua viruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Sovellus nopeuttaa virukselle altistuneiden tavoittamista ja tartuntaketjujen katkaisemista. Koronavilkku tuottaa sitä enemmän hyötyä, mitä useampi sen lataa. Täysimääräinen hyöty saadaan, jos 3 miljoonaa suomalaista sovelluksen ottaa käyttöön.

Koronavilkku-sovellus toimii niin, että se kerää puhelimeen tietoja muista sovellusta käyttävistä ihmisistä, joiden kanssa puhelimen omistaja on ollut kahden metrin etäisyydellä vähintään 15 minuutin ajan. Kahden metrin etäisyyttä ja 15 minuutin aikaa pidetään koronaviruksen altistumisrajoina.

Mikäli käyttäjä sairastuu koronavirukseen, hän voi ilmoittaa anonyymisti omasta tartunnastaan sovelluksen avulla. Tätä varten sairastunut saa koodin terveydenhuollosta. Ne käyttäjät, jotka ovat edellisen 14 vrk:n aikana olleet sairastuneen lähellä ja altistuneet tartunnalle, saavat tiedon altistumisesta puhelimeensa. Jos käyttäjälle tulee ilmoitus mahdollisesta altistumisesta, hänen tulee lukea sovelluksen antamat toimintaohjeet. Sovellus antaa ohjeita hygieniasta huolehtimiseen ja kotikaranteeniin, mutta ohjeistaa myös yhteydenoton oman paikkakunnan terveydenhuollon piiriin.

Koronavilkku on ilmainen ja perustuu vapaaehtoisuuteen: sovellus tai mikään viranomainen ei valvo, ilmoittaako käyttäjä sairastumisestaan sovelluksella tai mitä altistumistiedon saanut päättää tehdä. Sovellus ei tallenna käyttäjän nimeä, syntymäaikaa tai yhteystietoja, eikä se pysty selvittämään sinun tai tapaamiesi ihmisten henkilöllisyyttä. Mikäli käyttäjä saa tiedon altistumisesta, hän ei saa tietää, kuka tartunnan saanut on.

Koronavilkun haittana on ainoastaan jonkin verran lisääntyvä puhelimen virrankulutus !

Emme tiedä, mitä syksy tuo tullessaan !  Tartuntatautilääkärinä haastan jokaisen posalaisen lataamaan koronavilkun ja auttamaan koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä, pidetään yhdessä Pohjois-Satakunta terveenä  !

Margit Seppälä, TT-lääkäri, Posa     1.9.2020