Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus ikääntyneiden palveluissa 13.3.2023 alkaen

Ikääntyneiden palvelut/Kotona asumista tukevat palvelut

Keskitetty asiakas- ja palveluohjaus Satakunnan hyvinvointialueella 13.3.2023 alkaen 

Asiakkaita palvellaan puhelinnumerossa 044 701 0328 maanantaista perjantaihin kello 8.30-16.30 tai sähköpostitse: [email protected].

Asiakasohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa varhaisen tuen palveluista, kotihoidosta, kotiin saatavista tukipalveluista ja asumispalveluista. Asiakasohjaukseen voi ottaa yhteyttä asiakas itse, omainen, läheinen tai viranomainen.

Asiakasohjausyksikön palveluohjaajien tehtävänä on selvittää ikäihmisten palvelutarpeita ja auttaa palveluiden järjestämisessä:

  • kotihoidon asiakkaan palvelutarpeen arviointi ja palveluohjaus
  • tukipalvelujen järjestäminen
  • ympärivuorokautisen palveluasumisen palvelutarpeen arvioinnit sekä hakemukset lyhyt- ja pitkäaikaiseen asumiseen sekä kuntouttavaan päivätoimintaan
  • hoitoneuvottelut
  • iäkkäiden kriisitilanteet