Koronatiedotus

Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajan
Jos kuulut erityiseen riskiryhmään, ripeä koronatestiin hakeutuminen on tärkeää – katso Riskiryhmien varhainen koronahoito

Koronatartuntoja on edelleen paljon, mutta rokotusten ja kiertävän virustyypin ansiosta taudin vakavuusaste on selvästi vähentynyt. Riskiryhmien potilaille tauti voi olla edelleen vaarallinen.

Virus tarttuu jo ennen oireiden alkamista ja itämisaika on lyhyt. Nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa tartunnanjäljityksestä ei olo hyötyä eikä sitä tehdä muualla kuin sairaaloissa ja hoivalaitoksissa.

Käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta koronavirustaudilta, mutta ne eivät suojaa kovin hyvin tartunnalta.

Jos olet perusterve, yleisvointisi on hyvä ja sinulla on lieviä hengitystieoireita, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin.

Lieviä oireita voivat olla

 • nuha, nenän tukkoisuus
 • yskä
 • kurkkukipu, kurkun karheus
 • haju- tai makuaistin häiriöt
 • voimattomuus, väsymys
 • lihaskivut
 • pääsärky
 • kuume
 • lievä hengen ahdistuksen tunne
 • joskus pahoinvointi, oksentelu tai ripuli (äkilliset ja voimakkaat oireet viittaavat pikemminkin liikkeellä olevaan norovirusinfektioon)

Jos koronainfektio on todettu, THL suosittelee edelleen, että vältät vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan. Lisäksi ennen töihin tai kouluun paluuta tulisi olla kaksi vuorokautta oireeton. Ärsytysyskä, haju- tai makuaistin häiriö tai nenän tukkoisuus ei kuitenkaan ole este työhön paluulle. Sovi työnantajan kanssa sairaspoissaolosta ja ota tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon. Jos vointi sallii, etätyö on hyvä vaihtoehto.

Jos kuume on korkea ja/tai ilmaantuu hengenahdistusta ja/tai yleistilan laskua, on tarpeen olla yhteydessä terveydenhuollon toimijaan. Jos saat terveydenhuollosta henkilökohtaisesti ohjeita esimerkiksi testiin tai päivystykseen hakeutumiseen, noudata niitä.

Oireisena kontakteja on vältettävä, vaikka kotitestin testitulos olisi negatiivinen

Voit halutessasi tehdä kotitestin. On kuitenkin tärkeää, että vältät oireisena kontakteja, vaikka kotitesti olisi negatiivinen. Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, suosittelemme välttämään kontakteja, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta. Infektion jälkeinen ärsytysyskä tai nenän tukkoisuus ei kuitenkaan ole este arkeen palaamiselle.

Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä, paitsi jos kuulut riskiryhmään, jonka kohdalla harkitaan varhaista lääkehoitoa. Erityisen tärkeää tämä on, jos sairastat tautia tai saat lääkehoitoa, jonka takia rokotteet eivät välttämättä suojaa sinua tehokkaasti (esim. solusalpaajahoito tai rituksimabi-hoito) Katso Riskiryhmien varhainen koronahoito

Vuoden 2022 loppuun saakka on voimassa laki ja asetus, jonka mukaan tartuntatautipäivärahaa voi hakea lääkärin tai hoitajan kirjoittamalla todistuksella Covid-19 infektiosta. Sitä varten tarvitaan terveydenhuollossa otettava PCR- tai antigeenitesti. Tartuntatautirahaan on oikeutettu sellainen henkilö, jolle koituu ansioiden menetyksiä, joko oman sairastumisen tai lapsen sairastumisen vuoksi. Todistus kirjoitetaan sairastuneelle tilanteesta riippuen 5-10 vuorokaudeksi oireiden alusta lukien. Nämä säädökset ovat voimassa vuoden loppuun.

1.1.2023 lähtien väliaikaisen sairasvakuutuslain muutos päättyy ja tartuntatautipäivärahaa ei enää koronainfektion perusteella kirjoiteta, sillä nykyisessä epidemiologisessa tilanteessa tälle ei ole tartuntatautilain mukaisia perusteita. Kansallisesti tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden ja viranomaisten linjaus asiasta on yhtenevä.

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa, toimi näin:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, etenkin riskiryhmiin kuuluviin, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Jos olet sairastanut koronavirusinfektion 2 – 3 kuukauden sisällä edellä mainittu ei koske sinua.
 • Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin kasvomaskia käyttäen. Suosittelemme tällöin käyttämään venttiilitöntä FFP2 hengityksensuojainta.
 • Jos perheessä on todettu korona, mutta lapsi on oireeton,hän voi mennä kouluun tai varhaiskasvatukseen, vaikka perheenjäsenellä olisi oireita ja tämä olisi saanut koronatestissä positiivisen tuloksen.
 • Lapsen vointia on kuitenkin hyvä tarkkailla. Mikäli oireita tulee, tulee jäädä kotiin ja tällöin suositellaan kotitestausta.
 • Kerro sairastumisestasi henkilöille, joihin sinulla on ollut läheinen kontakti tartuttavuusaikana. Tartuttavuuden katsotaan alkavan kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.  Mikäli tartunnalle altistunut ei ole sairastanut koronavirusinfektiota kahden – kolmen kuukauden sisällä, pyydä hätä välttämään vapaaehtoisesti lähikontakteja, erityisesti riskiryhmiin kuuluviin, viiden päivän ajan siitä, kun viimeksi tapasitte, käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa erityisesti riskiryhmiin kuuluvia tavatessaan.
 • Altistuneen suositellaan tekemään kotitesti heti, jos ilmaantuu oireita.

Milloin terveydenhuollon testiin?

Hakeudu ensisijaisesti terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin, jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja

 • kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät – THL
 • olet raskaana
 • työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa
  • Vuodevaihteen jälkeen ei tarvitse hakeutua terveydenhuollon testiin, mikäli saa positiivisen tuloksen kotitestissä, vaan menetellään ohjeiden mukaisesti
  • Jos kotitesti on negatiivinen ja sinulla on hengitystieinfektion oireita, kuumetta tai ripulointia suositellaan hakeutumaan yhdistelmätestiin, jolla voidaan todeta Covid-19, influenssa ja RS-virustaustartunnat.

Ripeän näytteidenoton merkitys on kasvanut, sillä jos kuulut kansallisen ohjeen mukaisiin erityisryhmiin, sinulle voidaan harkita varhaista lääkehoitoa. Lääkehoito tulee aloittaa mahdollisimman nopeasti, viimeistään 5 vuorokauden aikana oireiden alusta. Katso STM ohje.(Kuuntele)(Kuuntele)

Riskiryhmiin kuuluville ja sote-työntekijöille voidaan myös tarjota varhaista oseltamiviiri-hoitoa, mikäli todetaan influenssa.

Ota aina viiveettä yhteyttä terveydenhuoltoon, jos vointisi sitä vaatii.

Missä ja miten testi otetaan?

Koronanäyte otetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa. Satasairaalassa näytteitä otetaan sairaalan potilailta ja Satasairaalan henkilökunnalta.

Tee oireista arvio omaolo.fi-sivustolla tai tarvittaessa soita omaan terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoon ajan varaamiseksi.

Päivitetty 16.12.2022

50% Complete

Neljäs rokote

Neljännen koronarokotteen voivat ottaa

1) Ne 12 vuotta täyttäneet, joiden immuunipuolustus on voimakkaasti heikentynyt. Tehoste voidaan antaa, kun kolmannesta annoksesta on kulunut 3 – 4 kuukautta. Voimakkaasti immuunipuutteisiksi katsotaan henkilöt, joilla on jokin seuraavista sairauksista tai tiloista:

 • Elinsiirto
 • Kantasolusiirto
 • Vaikea tai keskivaikea synnynnäinen immuunipuutos
 • Immunosuppressiivinen syöpähoito
 • Autoimmuunisairauksien hoito immunosuppressiivisilla biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • Dialyysi ja vaikea krooninen munuaisten vajaatoiminta
 • Pitkälle edennyt tai hoitamaton HIV
 • Lääkärin arvioima muu vaikea-asteinen immunosuppressiivinen tila

2) Kaikki 70 vuotta täyttäneet sekä hoivakodeissa asuvat iäkkäät, joiden kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

3) 18 – 69 -vuotiaat riskiryhmään kuuluvat, joiden kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

4) Kaikki 60 – 69 -vuotiaat, joiden kolmannesta rokotuksesta on kulunut vähintään kolme kuukautta.

Koronataudin sairastanut ja kolme rokoteannosta saanut ei tarvitse neljättä rokoteannosta, sillä sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta.

1.8.2022

50% Complete
Koronarokotukset
Rokotus on vapaaehtoinen ja maksuton.
NELJÄS KORONAROKOTUSANNOS
THL suosittelee neljänsiä koronarokoteannoksia

 • 12 vuotta täyttäneille voimakkaasti immuunipuutteisille
 • 70-79 vuotiaille lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluville Ketkä kuuluvat vakavan COVID-19-taudin riskiryhmiin? – THL
 •  80 vuotta täyttäneille
 • iäkkäiden hoivakodeissa asuville
 • iäkkäille kotihoidon tai omaishoidon piirissä oleville sekä muillekin iäkkäille, joiden terveys ja toimintakyky ovat vastaavasti heikentyneet ja jotka eivät pärjää yksin kotona

Kuka kuuluu THL:n määrittelemään ryhmään iäkkäistä, jotka eivät selviä ilman toisen ihmisen apua kotona?

Henkilö, jonka terveydentila ja toimintakyky ovat korkean iän vuoksi selvästi alentuneet niin, että hän tarvitsee säännöllisesti apua kotona selvitäkseen.

Iäkäs henkilö, jolle harkitaan kotona pärjäämiseksi lisäapua, eli on odotettavissa, ettei hän sairastuttuaan selviä kotona, kun toimintakyky voi lieväänkin infektioon sairastuessa romahtaa.

Avuntarpeen tulee liittyä hoivaan ja huolenpitoon. Avuntarpeella ei tässä tarkoiteta esimerkiksi pelkkää siivouspalvelun tai kaupan kotiinkuljetuksen käyttöä. Apua voidaan tarjota kunnalliselta tai yksityiseltä taholta tai esimerkiksi omaisilta.

Asia määritellään toimintakyvyn eikä sairauksien perusteella. Sairaudet eivät vaikuta tässä kohden tarpeeseen rokottaa neljättä kertaa, ellei niiden lisäksi ole edellä kuvattua toimintakyvyn laskua.

Suositus ei koske omaishoitajia. Heidän rokottamisensa ei suojaa hoidettavaa infektiolta, eikä omaishoitajien toimintakyky laske merkittävästi lievästä infektiosta.

Neljäs koronarokoteannos voidaan antaa, kun 3 kuukautta kolmannesta annoksesta on kulunut.

Jos henkilö on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta.

Kaksi rokoteannosta saaneelle ja koronataudin sairastaneelle iäkkäälle henkilölle suositellaan kolmatta annosta, kun 3 kuukautta sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.

Ajanvaraus sähköisesti www.eposa.fi / sähköinen ajanvaraus tai puhelimitse numerosta 044 577 3272.

6.6.2022

50% Complete
Neljännet koronarokoteannokset 80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuvilleTHL suosittelee neljänsiä rokoteannoksia kaikille 80 vuotta täyttäneille sekä iäkkäiden hoivakodeissa asuville. Neljänsillä annoksilla pyritään tehostamaan heidän suojaansa vakavaa, sairaalahoitoista tautia vastaan sekä ennen kaikkea vähentämään iäkkäiden koronasta johtuvia kuolemia.Iäkkäiden hoivakodeissa neljänsiä annoksia suositellaan kaikille ilman varsinaista alaikärajaa. Neljättä annosta ei kuitenkaan katsota tarpeelliseksi esimerkiksi kehitysvammaisten hoivakodeissa asuville nuoremmille henkilöille, vaan suositus koskee nimenomaan iäkkäitä.80 vuotta täyttäneille ja iäkkäiden hoivakodeissa asuville neljäs annos voidaan antaa, kun 3 kuukautta kolmannesta annoksesta on kulunut. Neljännet annokset suositellaan antamaan ripeästi, sillä niillä pyritään tehostamaan iäkkäiden suojaa juuri nyt epidemian ollessa voimakkaimmillaan.Jos 80 vuotta täyttänyt tai iäkkäiden hoivakodissa asuva on saanut kolme rokoteannosta ja sen lisäksi sairastanut koronavirustaudin, hän ei toistaiseksi tarvitse neljättä rokoteannosta.Kaksi rokoteannosta saaneelle koronataudin sairastaneelle 80 vuotta täyttäneelle tai iäkkäiden hoivakodissa asuvalle suositellaan kolmatta annosta, kun 3 kuukautta sairastetusta taudista tai edellisestä rokoteannoksesta on kulunut sen mukaan, kumpi on ollut viimeisin.Ajanvaraus sähköisesti www.eposa.fi / sähköinen ajanvaraus tai puhelimitse numerosta 044 577 3272.28.3.2022

50% Complete

THL suosittelee kolmatta koronarokotusta riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille

Kolmas rokoteannos vahvistaa suojaa omikronin aiheuttamaa koronatautia vastaan.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee, että vakavan koronavirustaudin riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille annetaan kolmas koronarokoteannos. Sitä suositellaan vähintään kuusi kuukautta toisen rokotteen jälkeen.

Voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille on ohjeistettu jo aikaisemmin tarjoamaan tehosteannoksia.

Lisäksi THL suosittelee, että mahdollisuus kolmansiin rokoteannoksiin tarjotaan myös muille kuin riskiryhmiin kuuluville 12–17-vuotiaille. Sitä suositellaan vähintään kuusi kuukautta toisesta rokoteannoksesta, jos se on tarpeen muusta kuin lääketieteellisistä syistä. Tällainen syy on esimerkiksi matkustaminen.

Lapsilla ja nuorilla vakava koronatauti on hyvin harvinainen. Kahden rokoteannoksen teho on säilynyt hyvänä vakavia tautimuotoja vastaan. Perussairaudet kuitenkin lisäävät myös lasten ja nuorten riskiä sairastua vakavaan koronavirustautiin. Kolmas rokoteannos kuitenkin vahvistaa suojaa omikronin aiheuttamaa koronatautia vastaan.

THL:n suositus perustuu Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän alaisen alatyöryhmän mietintöön ja Kansallisen rokotusasiantuntijaryhmän lausuntoon lasten rokotuksista.

Euroopan komissio antoi 25. helmikuuta myyntiluvan Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotteelle 12–17-vuotiaiden kolmansiin rokoteannoksiin.

7.3.2022

50% Complete

Uutta Nuvaxovid -koronarokotetta on saapunut Suomeen

Novavaxin proteiinirokotetta Nuvaxovidia saapui Suomeen helmikuun lopussa, tiedottaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos . Rokote antaa suojaa koronaviruksen aiheuttamaa infektiota ja tautia vastaan.

Nuvaxovid -rokotetta suositellaan ensisijaisesti henkilöille, joille ei voida antaa mRNA- tai adenovirusvektorirokotteita. Rokotetta voidaan antaa myös muille 18 vuotta täyttäneille halukkaille muiden rokotevalmisteiden sijasta.

Suurin lääketieteellinen tarve saada halutessaan tämä rokote on rokottamattomilla yli 60-vuotiailla ja lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvilla. Nuvaxovid -rokote sopii lähes kaikille aikuisille. Esimerkiksi aiemmin sairastettu koronavirustauti ei estä rokotuksen antamista.

Rokotteella on EU:ssa myyntilupa 18 vuotta täyttäneiden ensimmäisiin ja toisiin rokoteannoksiin. Sitä ei toistaiseksi suositella kolmantena annoksena muuten kuin poikkeustapauksissa.

PoSassa Nuvaxovid-rokotetta on mahdollista saada vain sote-keskus Tapalassa varaamalla ajan numerosta 044 577 3272.

7.3.2022
50% Complete
Päivitetty 7.3.2022Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajanKoronatartunnat ovat lisääntyneet voimakkaasti omikronmuunnoksen levitessä Suomessa nopeasti. Virus tarttuu jo ennen oireiden alkamista ja itämisaika on lyhyt. Tämä on johtanut siihen, että tartunnanjäljityksestä on pitkälti tullut vaikuttamatonta.Käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta koronavirustaudilta, mutta ne eivät suojaa kovin hyvin tartunnalta. Valtaosalle tartunnan saaneista omikron aiheuttaa lievän taudin.Jos olet perusterve, yleisvointisi on hyvä ja sinulla on lieviä hengitystieoireita, ei yleensä ole tarvetta ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua terveydenhuollon koronavirustestiin.Lieviä oireita voivat olla

 • nuha, nenän tukkoisuus
 • yskä
 • kurkkukipu, kurkun karheus
 • haju- tai makuaistin häiriöt
 • voimattomuus, väsymys
 • lihaskivut
 • pääsärky
 • kuume
 • lievä hengen ahdistuksen tunne
 • joskus pahoinvointi, oksentelu tai ripuli (äkilliset ja voimakkaat oireet viittaavat pikemminkin liikkeellä olevaan norovirusinfektioon)

THL kuitenkin suosittelee, että vältät vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan ja ennen töihin tai kouluun paluuta tulee olla vähintään kaksi vuorokautta oireeton. Sovi työnantajan kanssa sairaspoissaolosta ja ota tarvittaessa yhteyttä työterveyshuoltoon.

Jos oireet kestävät yli 3 vuorokautta, kuume on korkea ja/tai ilmaantuu hengenahdistusta ja/tai yleistilan laskua, on tarpeen olla yhteydessä terveydenhuollon toimijaan. Jos saat terveydenhuollosta henkilökohtaisesti ohjeita esimerkiksi testiin hakeutumiseen, eristykseen tai karanteeniin liittyen, noudata niitä.

Oireisena kontakteja on vältettävä, vaikka kotitestin testitulos olisi negatiivinen

Voit halutessasi tehdä kotitestin. On kuitenkin tärkeää, että vältät oireisena kontakteja viiden vuorokauden ajan, vaikka kotitesti olisi negatiivinen. Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, suosittelemme välttämään kontakteja, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.

Jos kotitesti on positiivinen, tulosta ei yleensä ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.

28.2.2022 tuli kuitenkin voimaan laki ja asetus, jonka mukaan tartuntatautipäivärahaa voi hakea lääkärin tai hoitajan kirjoittamalla todistuksella. Sitä varten tarvitaan terveydenhuollossa otettava PCR- tai antigeenitesti. Tartuntatautirahaan on oikeutettu sellainen henkilö, jolle koituu ansioiden menetyksiä, joko oman sairastumisen tai lapsen sairastumisen vuoksi. Todistus kirjoitetaan sairastuneelle tilanteesta riippuen 5-10 vuorokaudeksi oireiden alusta lukien.

Lue lisää: Muutoksia tartuntatautipäivärahan myöntämiseen (Kela)

Jos asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai asut tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä terveydenhuollossa tehdyssä testissä positiivisen tuloksen saaneen kanssa, toimi näin:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alusta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos etätyö ei ole mahdollista, sovi työnantajasi kanssa siitä, miten menettelet.
 • Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen. Suosittelemme tällöin käyttämään venttiilitöntä FFP2 hengityksensuojainta.
 • Jos työskentelet sosiaali- tai terveydenhuollon työpaikassa, ole yhteydessä työnantajaan. Sote-alan ammattihenkilön toimintaohje tartunta- tai altistustilanteessa
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin vasta, kun koronaan sairastuneen perheenjäsenen oireiden alkamisesta on kulunut viisi vuorokautta. Tämä ei kuitenkaan koske koronainfektion jo sairastanutta. Hän voi mennä kouluun tai päiväkotiin, kun on kulunut vähintään viisi vuorokautta hänen oireidensa alusta JA hän on ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 • Varotoimet eivät koske perheenjäsentä myöskään silloin, jos hän on sairastanut koronaviruksen aiheuttaman infektion kahden kuukauden sisällä

Kerro sairastumisestasi henkilöille, joihin sinulla on ollut läheinen kontakti tartuttavuusaikana. Tartuttavuuden katsotaan alkavan kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista. Pyydä tartunnalle altistuneita välttämään vapaaehtoisesti kontakteja viiden päivän ajan siitä, kun viimeksi tapasitte, käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa muita ihmisiä tavatessa. Altistuneen suositellaan tekemään kotitesti heti, jos ilmaantuu oireita. Testi voidaan tehdä myös altistumisen jälkeen, vaikka oireita ei olisi ja uusia se 2-3 vuorokauden kuluttua (käytä testiä, joka on tarkoitettu oireettomien testaamiseen).

Milloin terveydenhuollon testiin?

Hakeudu ensisijaisesti terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin, jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja

 • terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai
 • työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai
 • työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalveluissa tai
 • kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään tai
 • olet raskaana
 • suoritat asepalvelusta ja olet lomalla sairastunut akuutein hengitystieoirein

Jos edellä mainitut näytteenoton kriteerit eivät täyty ja tarvitset todistuksen tartuntatautilain mukaista tartuntatautirahapäätöstä varten, hakeudu ensisijaisesti testiin työterveyshuoltoon, josta saat myös todistuksen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voit hakeutua kunnalliseen näytteenottoon.

Ota aina viiveettä yhteyttä terveydenhuoltoon, jos vointisi sitä vaatii.

Missä ja miten testi otetaan?

Koronanäyte otetaan terveyskeskuksessa tai työterveyshuollossa.

Tee oireista arvio omaolo.fi-sivustolla tai tarvittaessa soita omaan terveyskeskukseesi tai työterveyshuoltoon ajan varaamiseksi.

50% Complete

Henkilöstön riittävyyden turvaaminen pandemian kiihtyessä

Posan terveyspalvelut tiivistää toimintaansa koronapandemian ja henkilöstön rekrytoinnin haasteiden vuoksi.

Pandemian rajaamiseksi on jouduttu lisäämään näytteenottoa, tartunnanjäljitystä, puhelinneuvontaa, rokotuksia, covid-kiirevastaanottoa ja sairaalahoitoa. Terveyspalvelujen sisällä on toteutettu hoitajien määräaikaisia tehtäväsiirtoja ja työntekijöitä on rekrytoitu lisää, mutta samanaikaiseksi rekrytoiminen on tullut haasteellisemmaksi.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä siirtää osittain Honkajoen, Jämijärven ja Siikaisten peruspalvelukeskusten toiminnan Tapalaan ajalla 31.1.-27.2.2022 henkilökunnan sairauspoissaolojen ja koronan aiheuttaman kuormituksen takia.

Laboratoriotoiminta, neuvolatoiminta ja suun terveydenhuolto jatkuu normaalisti peruspalvelukeskuksissa.

Honkajoen, Jämijärven ja Siikaisten peruspalvelukeskuksiin jo varattuja lääkäri- ja hoitajavastaanottoaikoja ei peruta, vaan ne tullaan siirtämään Kankaanpään SOTE-keskus Tapalaan. Asiakkaisiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.

50% Complete

PoSan koronanäytteenoton / tartunnanjäljityksen päivitetty ohje 18.1.2022

50% Complete
5 – 11 -vuotiaiden koronarokotusajanvaraukset
5 – 11 -vuotiaiden lasten koronarokotukseen tulee varata aika omalta neuvola- tai kouluterveydenhoitajalta.
Lapsen rokottamiseen tarvitaan molempien huoltajien suostumus.
50% Complete

Lasten koronarokotukset

PoSan alueella asuvien 5 – 11 -vuotiaiden lasten koronarokotukset alkavat.

Kaikille PoSan alueen 5 – 11 -vuotiaille lapsille avoin koronarokotusmahdollisuus järjestetään pop up -rokotustapahtumana lauantaina 15.1.2022 klo 9 – 15 Sote-keskus Tapalassa Kankaanpäässä, fysioterapian tiloissa. Huoltajan tulee olla rokotettavan lapsen mukana.

Lisätietoa rokotuksista voi kysyä arkisin klo 11:30 – 12:30 numerossa 044 577 3235. Koululaisten osalta lisätietoa saa myös omalta terveydenhoitajalta

50% Complete

Covid-19-testaus/ ohje väestölle

1.1.2022

COVID-19-testaus
Ohje väestölle

Epäiletkö koronatartuntaa?
Jos sinulla on lieviä flunssaoireita kuten kuumetta, nuhaa tai yskää, tee koronan antigeeni
pikatesti kotona. Testi on luotettavin, kun oireiden alusta on kulunut korkeintaan 5 päivää.
Kotitesti kannattaa tehdä, vaikka olisit saanut täyden koronarokotesarjan. Pysy kotona, kunnes paranet, vaikka testi olisi negatiivinen. Jos oireet jatkuvat, testi kannattaa uusia, se parantaa osuvuutta.

Jos saat kotitestistä positiivisen testituloksen

1. Hakeudu terveydenhuoltoon testituloksen varmistamista varten. Lisätietoa kotitesteistä
löydät THL:n sivuilta.
1. Kotitestin positiivista tulosta ei tarvitse varmentaa, jos samassa taloudessa asuvalla on jo varmennettu koronainfektio ja seuraavat ehdot täyttyvät:

 • oireesi ovat lieviä eivätkä vaadi yhteydenottoa terveydenhuoltoon
 • et tarvitse virallista eristyspäätöstä tartuntatautipäivärahan saamiseksi
 • et tarvitse koronapassia varten todistusta sairastetusta koronataudista.
  Koronapassissa näkyy vain terveydenhuollon testillä varmennettu koronainfektio.

2. Jos kotitesti on positiivinen, samassa taloudessa asuvien tai kanssasi läheisissä
tekemisissä olleiden (esimerkiksi tyttö/poikaystävän) tulee jäädä vapaaehtoisesti
karanteeniin odottamaan varmistustestin tulosta. Tartuttavuusaika alkaa 48 tuntia ennen
oireiden alkua.

3. Voit ilmoittaa positiivisesta kotitestin tuloksesta henkilöille, joiden kanssa olet ollut
tekemisissä tartuttavuusaikana 48 tuntia ennen oireiden alkua ja kehottaa heitä
tekemään kotitestin tai hakeutumaan näytteelle, mikäli heillä on vähäisiäkin
koronainfektioon viittaavia oireita.

 

J0S olet saanut kaksi rokoteannosta ja kotitesti on negatiivinen, sinun ei tarvitse hakeutua
terveydenhuoltoon koronatestiin. Oheisissa tapauksissa sinun tulee kuitenkin hakeutua
terveydenhuollon koronatestiin mahdollisimman pian:

 • työskentelet sosiaali- tai terveysalalla tai olet potilaana/asiakkaana sosiaali- tai
  terveydenhuollon yksikössä
 • olet altistunut koronavirukselle viimeisen kahden viikon aikana
 • kuulut vaikean koronainfektion tai influenssan riskiryhmään tai
 • oireesi ovat vakavat ja vaativat sairaalahoitoa

Myös lapsilta voi ottaa koronatestin kotona. Terveydenhuoltoon alle 12-vuotias lapsi täytyy
viedä koronatestiin vain, jos lapsi on saanut kotitestistä positiivisen testituloksen, lapsella on
tiedossa oleva altistus edellisen kahden viikon ajalta tai jos lapsen perheessä on yli 16-vuotiaita, joilla ei ole kahden rokotteen tai yhden rokotteen ja sairastetun koronavirustaudin antamaa suojaa.

Lisätietoja THL:n sivuilta koronavirustestit

Keneltä PCR näyte otetaan?

Henkilöiltä, jotka ovat tehneet positiivisen kotitestin suositellaan otettavaksi PCR-testi.

 • Ilman PCR-testiä ei saa merkintää koronapassiin
 • Ilman PCR-testiä ei saa virallista eritys- tai karanteenipäätöstä eikä voi saada
  tartuntatautipäivärahaa
 • virallinen tartunnanjäljitys ei yleensä käynnisty

12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat

Oireiset henkilöt, jotka eivät ole täysin rokotettuja tai sairastaneet varmennettua covid-19-
infektiota viimeisen 6 kuukauden aikana, suositellaan ottamaan näyte mahdollisimman pian
oireiden ilmaannuttua.

Oireisilta henkilöiltä, jotka ovat saaneet kaksi koronarokotusta (toisesta rokoteannoksesta yli
viikko) tai joilla on todettu COVID-19-infektio yli kuusi kuukautta aiemmin ja annettu vähintään
yksi koronarokotus (viimeisimmästä rokotuksesta yli yksi viikko), otetaan näyte erityisesti
seuraavissa tapauksissa:

 • kaikilta sairaalahoitoon tulevilta tai sairaalahoidossa olevilta potilailta, joilla on
  koronavirusinfektioon sopivia oireita
 • ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköiden asukkailta
 • sosiaali- tai terveydenhuollon työssä olevilta
 • kahden edeltävän viikon aikana tunnistetulle Covid-19 infektiolle altistuneilta
 • kahden edeltävän viikon aikana matkalta palanneilta, jos alueella Covid-19 on yleinen
 • on merkittäviä riskitekijöitä vaikealle taudille, esimerkiksi vaikea puolustuskyvyn häiriö,
  raskaus tai korkea ikä (yli 70 vuotta)
 • kuuluu vaikean influenssan tai koronainfektion riskiryhmään
 • toisesta rokotteesta on kulunut yli viisi kuukautta, jolloin olisi jo aika saada 3. rokote

Covid-19-testaus ei pääsääntöisesti koske täysin rokotettuja oireettomia henkilöitä eikä niitä,
jotka ovat sairastaneet varmennetun Covid-1 9-infektion edeltävän 6 kuukauden aikana, paitsi
jos he ovat altistuneet omikron muunnoksen aiheuttamalle taudille ja ovat oireisia.

Infektiolääkärin tai tartuntatautilääkärin päätöksellä rokotettuja oireettomia altistuneita voidaan testata, esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuollon parissa sattuneissa altistustilanteissa tai kun selvitetään osastoepidemiaa.

Alle 12 vuotiaat
Näyte suositellaan otettavaksi lapselta, joilla on koronavirusinfektioon sopivia oireita
seuraavissa tapauksissa:

 • Tiedossa oleva koronavirusaltistus edeltävän kahden viikon aikana, myös matkalta paluu
 • Tartuntatautilaki ei aikuisten tapaan velvoita alle 12-vuotiailta oireettomalta
  otettavaksi 72 tunnin näytettä ulkomaanmatkan jälkeen, mutta näytettä vahvasti
  suositellaan myös oireettomalta lapselta ennen päiväkotiin tai kouluun menoa
 • Lapsen perhepiirissä on yli 16-vuotiaita henkilöitä, joilla ei ole täyttä rokotussuojaa
 • Jos näytteenotolle on lääketieteellisiä perusteita (esim. lapsi otetaan sairaalaan tai hänellä
  on sairaalassa suunniteltuja tutkimus- tai hoitokäyntejä)
 • Koronanäytettä ei oteta lapselta, jolla on todettu varmistettu COVID-19-infektio kuuden
  kuukauden sisään, mutta näyte otetaan, mikäli epäillään influenssaa tai RS-infektiota

Muilta alle 12-vuotilailta lieväoireisilta näytteen ottaminen ei ole välttämätöntä, vaan tilannetta
voidaan seurata kotona ilman näytteenottoa. Huoltajan niin toivoessa oireiselta lapselta testi
kuitenkin otetaan.

Alle 12-vuotiaiden rokottamattomien osalta voidaan hyödyntää kotitestejä lasten tartuntojen
tunnistamisessa. Luotettavuutta parantaa, jos testi uusitaan oireiden jatkuessa. Positiivinen
tulos varmennetaan PCR testillä. Akuuttioireisena ei saa mennä päiväkotiin tai kouluun, vaikka
testi olisi negatiivinen.

Epäselvissä tapauksissa ja paikallista epidemiaa selvittäessä tartuntatautilääkäri tai
infektiolääkäri voi ohjata testiin.

Altistuneet henkilöt

 • Oireiset tunnetulle koronavirustapaukselle altistuneet testataan mahdollisimman pian, kun oireet ilmaantuvat. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä ja alle 12-vuotiaita.
 •  Joissakin altistustilanteissa voidaan testata 3. tai 4. päivänä altistuksesta
  tartuntatautilääkärin tai infektiolääkärin päätöksellä
 • Jos kyseessä on omikron-epäily, altistuksen jälkeinen testaus voidaan toteuttaa nopeammin (2-3. päivänä altistuksen jälkeen, sillä itämisaika on yleensä lyhyempi)
 • Jäljityksessä tunnistetut oireettomat ja karanteeniin määrätyt altistuneet voidaan ohjata
  testiin aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisesta. Jos tulos on negatiivinen, karanteeni
  voidaan päättää.

Sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköt ja laitokset

 • Oireiset sote-työntekijät testataan mahdollisimman pian, jos oireet ilmaantuvat. Tämä
  koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.
 • Sosiaali-ja terveydenhuollon yksiköt, vastaanottokeskukset, vankilat ja muut laitokset sekä
  erilaiset työ- ja muut yhteisöt, joissa lähikontakteja ei voi välttää: kaikki henkilöt testataan
  matalalla kynnyksellä todetun koronatapauksen jälkeen. Konsultoi infektiolääkäriä ennen
  joukkotestausta 044-707 7932.

Koulu-ja päiväkotialtistus

 • Jos jäljitystä on tarpeen priorisoida, sitä voidaan THL:n ohjeistuksen mukaisesti suunnata
  ensi sijassa suuren ja kohtalaisen tartuntariskin tilanteisiin, jolloin koulu- oppilaitos- ja
  varhaiskasvatuksen yksityiskohtaisesta tartunnanjäljityksestä voidaan luopua.
 • Koulussa ja oppilaitoksessa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa oleskelua
  ei katsota koko ryhmän osalta automaattisesti altistukseksi. Näissä tilanteissa selvitetään
  varsinaisesti altistuneet eli ne henkilöt, joiden kanssa koronavirustartunnan saanut henkilö on tosiasiallisesti ollut lähikontaktissa.
 • Muita samassa tilassa oleskelleita ei ole esimerkiksi istumajärjestyksen vuoksi yleensä
  tarpeen katsoa altistuneiksi. Heille voidaan yleisesti tiedottaa mahdollisesta pienen
  tartuntariskin altistumistilanteesta ja kehottaa hakeutumaan testiin omaehtoisesti, jos
  oireita ilmenee. Oireettomien altistuneiden testauksesta on luovuttu.
 • Varhaiskasvatuksessa noudatetaan samaa toimintatapaa: Tosiasialliset lähikontaktit
  kartoitetaan ja lähtökohtaisesti ainoastaan heidät asetetaan karanteeniin.
 • Muille tiedotetaan pienen riskin altistumisesta, annetaan ohjeet seurata oireita ja
  hakeutua tarvittaessa omaehtoisesti testiin.
 • Varhaiskasvatuksessa tartunnat lapsesta toisen ovat harvinaisia. Mikäli sairastunut on
  aikuinen, tartunnat päiväkodissa ovat tavallisempia. Riskiä voidaan pienentää
  varhaiskasvatuksen henkilökunnan ja vanhempien rokotuksilla ja suojaimia käyttäen.
 • Altistuneita ja heidän perheitään sekä henkilökuntaa (ja tilanteen laajuudesta riippuen myös muiden ryhmien/luokkien vanhempia) informoidaan Wilma-viestein ja
  tekstiviestillä/sähköposti Ila tilanteesta, jossa kerrotaan altistustilanteesta (altistumisaika,
  ryhmä/luokka, altistuksen kesto ja ohjeistus hakeutua testiin, mikäli ilmaantuu vähäisiäkin
  oireita)
 • Laajemmista epidemioista (joissa on useita tapauksia) tehdään edelleen ulkoinen tiedote,
  pienemmissä joukkoaltistuksissa keskitytään asianosaisille tiedottamiseen ja kerätään tieto
  altistustilanteista kunnan nettisivuille.
  Ohie korona-altistumistilanteisiin varhaiskasvatuksessa, koulussa ja oppilaitoksissa –
  Infektiotaudit ia rokotukset -THL

Ikääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköt

 • lkääntyneiden hoiva- ja hoitoyksiköihin tulevat uudet asukkaat testataan. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.
 • Ikääntyneiden hoiva-ja hoitoyksiköiden henkilöstö testataan määrävälein toimintayksiköissä,
  joissa on todettu useampia tapauksia paikallisen riskinarvion perusteella. Tämä koskee
  myös täysin rokotettuja henkilöitä.
 • Näistä linjauksista päätetään yhdessä kunnan tartuntatautiviranomaisien ja infektiolääkärin kanssa

Sairaalaan tulevat potilaat

 • infektiopotilaat ohjataan sairaalaan infektiovastaanoton kautta
 •  Hengitystieoireiset ja kuumeilevat potilaat testataan päivystyksessä, kun he tulevat
  sairaalaan. Tämä koskee myös täysin rokotettuja henkilöitä.
 • Jos potilas on sairastanut varmistetun Covid-19 infektion alle 6 kk aiemmin, CV19NhO
  näytettä ei oteta, vaan etsitään muuta diagnoosia. Epidemiakautena kombinaatiotesti
  kuitenkin otetaan Influenssa ja RSV-infektion poissulkemiseksi.
 • Leikkauksiin ja muihin toimenpiteisiin tulevat potilaat testataan, jos toimenpiteisiin liittyy
  THL:n ja toimipisteiden tarkemman riskinarvion perusteella erityinen tartuntavaara. Tämä
  koskee myös suun terveydenhuoltoa.
  Katso ohje suunterveydenhuollon yksiköille COVID-19-epidemian aikana

Koronavilkun kautta hälytyksen saaneet henkilöt

Maahantulo ja matkustaminen

 • Maahantulopisteen viranomaiset päättävät ja ohjeistavat terveysturvallisuustoimista
  maahantulopisteellä.
 • Maahantulon yhteydessä vaadittavat testit ovat tartuntatautilain väliaikaisen säännösten
  mukaan matkustajille pakollisia. Kuntien on järjestettävä kaikille maahantulijoille testit, joita tartuntatautilain väliaikaiset säädökset edellyttävät.
 • Tartuntatautilaki ei aikuisten tapaan velvoita alle 12 vuotiailta oireettomalta otettavaksi 72
  tunnin näytettä ulkomaanmatkan jälkeen, mutta näytettä vahvasti suositellaan ennen
  päiväkotiin tai kouluun menoa
 • Oireettomat Suomesta ulkomaille suuntaavat matkailijat testataan tarvittaessa
  yksityissektorin avulla.
  Lue lisää: Koronavirustestauksen strategia (Sosiaali- ja terveysministeriö)
50% Complete

PoSan alueella asuvien 5 – 11 -vuotiaiden lasten koronarokotukset alkavat riskiryhmiin kuuluvien lasten rokotuksilla keskitetysti SOTE-keskus Tapalassa Kankaanpäässä.

Riskiryhmiin kuuluvat 5 – 11-vuotiaat, joiden sairaus tai tila voi lisätä vaikean koronataudin riskiä tai koronainfektio voi pahentaa lapsen perussairauden oireita. Ensimmäinen riskiryhmien rokotuspäivä järjestetään ajanvarauksella keskiviikkona 5.1.2022. Puhelinajanvaraus rokotteelle arkisin klo 11:30 – 12:30 numerossa 044 577 3235.

Tarkemmat tiedot riskiryhmistä löytyy www.eposa.fi / PoSan koronatiedotus.

Muiden kuin riskiryhmiin kuuluvien 5 – 11 -vuotiaiden rokotusaikataulusta tiedotetaan erikseen.

Rokotettavat 5 – 11 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluvat lapset, joilla on seuraava sairaus tai tila:
 • elinsiirto tai kantasolusiirto
 • voimakas immunosuppressiivinen hoito tai voimakas immuunivajaustila
 • krooninen keuhkosairaus
 • osa lasten sydänsairauksista
 • krooninen munuaissairaus
 • vaikea krooninen maksasairaus
 • ylipaino, ISO-BMI vähintään 30
 • lastenneurologiset potilaat, joilla on hengitysvaje ja/tai lisääntynyt infektioherkkyys
 • Downin oireyhtymä
 • tyypin 1 tai 2 diabetes
 • säännöllistä lääkitystä vaatima astma. Ryhmään kuuluvat lapset, joilla on käytössä päivittäinen hoitava astmalääkitys. Hoitavan lääkityksen tulee olla pitkäkestoinen niin, että sitä käytetään yhtäjaksoisesti

22.12.2021

50% Complete

Kolmannet koronarokotukset:

THL suosittaa kolmatta koronarokoteannosta

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
  Luettelo voimakkaasti immuunipuutteisista 
 • lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä rokotetuille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
 • kaikille 60 vuotta täyttäneille
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
 • lääketieteellisiin riskiryhmiin 1 ja 2. kuuluville 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille
  Luettelo lääketieteellisistä riskiryhmistä
 • koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle sekä muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle

Lisäksi THL suosittelee, että kolmatta rokoteannosta tarjotaan myös kaikille muille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille henkilöille. 

Voimakkaasti immuunipuutteisille suosittelemme kolmatta annosta, kun toisesta annoksesta on kulunut vähintään 2 kuukautta.

60 vuotta täyttäneille ja riskiryhmiin kuuluville kolmas rokoteannos voidaan antaa, kun toisesta rokotuksesta on kulunut 3–4 kuukautta.

Alle 60-vuotiaille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin, kolmatta rokoteannosta voidaan tarjota 4–6 kuukauden kuluttua toisesta annoksesta.

Kolmannella annoksella vahvistetaan ja pidennetään kahden annoksen antamaa suojaa.

Toisen rokoteannoksen antamisajan voi tarkistaa Omakannasta osoitteesta kanta.fi. Rokotuspaikalla asia varmistetaan eikä rokotetta anneta, mikäli suositeltu aikaväli ei täyty.

20.12.2021

 

50% Complete

Kolmannet koronarokotukset

PoSan alueella ajan voivat varata 18 vuotta täyttäneet. 

THL suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdytään tarjoamaan kaikille 18 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille 5–6 kuukautta toisen rokoteannoksen jälkeen.

Ryhmille, joille THL on jo aiemmin suositellut kolmansia rokoteannoksia, suositellaan tehosteannoksia niin ikään 5–6 kuukautta toisen annoksen jälkeen. Näihin ryhmiin kuuluvat muun muassa

 • 60 vuotta täyttäneet
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuvat
 • lääketieteelliset riskiryhmät 1 ja 2
 • henkilöt, jotka on rokotettu lyhyellä alle 6 viikon annosvälillä
 • koronapotilaita hoitava terveydenhuollon henkilöstö
 • ympärivuorokautisen hoivan henkilöstö sekä muuta kiireellistä hoitoa antava sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö.

Kun on kulunut vähintään 2 kk toisesta koronarokotteesta:

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille

Kolmannella annoksella vahvistetaan ja pidennetään kahden annoksen antamaa suojaa.

Toisen rokoteannoksen antamisajan voi tarkistaa Omakannasta osoitteesta kanta.fi. Rokotuspaikalla asia varmistetaan eikä rokotetta anneta, mikäli viiden kuukauden aika ei täyty.

Ajanvaraus PoSan sähköisen ajanvarauksen kautta.

Päivitetty 3.12.2021

Lisätietoja tarvittaessa:

THL

50% Complete

Alle 30-vuotiaille miehille voidaan antaa kolmantena annoksena Comirnaty-rokotetta

Kaikille tällä hetkellä kolmansien rokoteannosten piirissä oleville alle 30-vuotiaille miehille voidaan antaa kolmantena annoksena Biontech-Pfizerin Comirnaty-rokotetta. Tämä koskee nyt suosituksen piiriin tulevia sote-työntekijöitä mutta myös lyhyellä annosvälillä rokotettuja sekä laitoksissa ja hoivakodeissa asuvia alle 30-vuotiaita miehiä.

Varovaisuusperiaatteen vuoksi THL ei aikaisemmin suositellut kolmansia rokoteannoksia alle 30-vuotiaille miehille, lukuun ottamatta henkilöitä, jotka kuuluvat lääketieteelliseen riskiryhmään tai ovat voimakkaasti immuunipuutteisia. Varovaisuusperiaatteen vuoksi alle 30-vuotiaille miehille ei edelleenkään suositella Spikevax-rokotetta siihen liittyvän harvinaisen sydänlihas- ja sydänpussitulehdusriskin vuoksi. Myös Comirnaty-rokotteeseen liittyy tämä harvinainen riski, mutta se on pohjoismaisen selvityksen perusteella merkittävästi pienempi.

Verkkosivujamme on päivitetty:

 

THL suosittelee kolmansia koronarokoteannoksia koronapotilaita hoitaville sekä muulle kriittisen hoidon henkilökunnalle

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) suosittelee, että kolmansia koronarokoteannoksia ryhdytään antamaan koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, ympärivuorokautisen hoivan henkilöstölle ja asukkaille sekä muuta kiireellistä hoitoa antavalle sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle. Suosituksella halutaan turvata terveydenhuollon kantokyky.

Näille henkilöille kolmatta annosta suositellaan, kun 6 kuukautta toisesta annoksesta on kulunut.

Ryhmään kuuluvat koronarokotusjärjestyksen kohdassa 1 mainitut sote-työntekijät.

Rokotusjärjestys ja COVID-19-taudin riskiryhmät

Ajankohtaisia uutisia:

Päivitetty 26.11.2021

50% Complete

Kolmas koronarokoteannos

Päivitetty 26.10.2021

THL suosittaa kolmatta rokoteannosta

 • voimakkaasti immuunipuutteisille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille.
 • niille naisille ja 30-vuotta täyttäneille miehille, jotka ovat saaneet rokotteensa lyhyellä, alle 6 viikon annosvälillä yli 6 kuukautta sitten
 • kaikille 60 vuotta täyttäneille
 • laitoksissa ja hoivakodeissa asuville
 • lääketieteellisille riskiryhmille 1 ja 2.
  Vakavalle koronavirustaudille alttiiden rokotusjärjestys

Kolmatta rokoteannosta ei suositella alle 30-vuotiaille miehille, jotka eivät kuulu riskiryhmiin 1 tai 2 tai voimakkaasti immuunipuutteisten ryhmään. 

THL:n päivitetty suositus

50% Complete

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on suositellut kunnille, että ne tarjoavat kolmatta koronarokoteannosta immuunipuutteisten lisäksi henkilöille, jotka ovat saaneet ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen lyhyellä annosvälillä. Lyhyellä annosvälillä tarkoitetaan korkeintaan 6 viikon aikaväliä kahden koronarokoteannoksen välillä.

THL on suositellut kolmannen koronarokotteen antamista

 1. Vakavasti immuunipuutteisille henkilöille, joiden toisesta rokotuksesta on vähintään 2 kuukautta ja
 2. Niille, jotka saivat kaksi annosta 3-4 viikon välein alkuvuodesta 2021. Toisesta rokotuksesta tulee kuitenkin olla vähintään 6 kk. Kolmatta rokoteannosta ei kuitenkaan tässä vaiheessa anneta alle 30-vuotiaille miehille.

Voimakkaasti immuunipuutteisten riskiryhmään kuuluvat

 • Elinsiirron saaneet potilaat
 • Kantasolusiirron saaneet potilaat
 • Synnynnäisestä vaikeasta tai keskivaikeasta immuunipuutoksesta kärsivät potilaat
 • Immunosuppressiivista syöpähoitoa saavat potilaat
 • Potilaat, joiden autoimmuunisairauksia hoidetaan immunosuppressiivisella biologisilla lääkkeillä tai JAK-estäjillä
 • Dialyysipotilaat ja vaikeaa kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavat potilaat
 • Pitkälle edennyttä tai hoitamatonta HIV:ta sairastavat potilaat
 • Muut lääkärin arvion mukaan muusta vaikea-asteista immunosuppressiivisesta tilasta kärsivät potilaat

PoSassa 3. rokotteelle voi varata ajan puhelimitse Hyvinvointikeskuksesta 044 577 3272 tai kehyskuntien puhelinnumerosta 040 6524340.

Kankaanpää, 24.9.2021

Elisa Saarivirta, apulaisylilääkäri

50% Complete