Yleisötilaisuuksien järjestämiseen uusia ohjeistuksia

Aluehallintovirastojen määräysten mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet sallitaan 1.–30.6.2020 välisenä aikana. Alle 500 henkilön tilaisuuksien järjestäminen on myös sallittua noudattamalla niihin liittyviä ohjeistuksia.

Uusien määräyksien mukaan alle 50 henkilön yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sallitaan kesäkuussa. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, konsertteja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joihin osallistutaan osallistujan omasta aloitteesta.

Isompien tilaisuuksien järjestämiseen on tullut uusia ohjeistuksia. Alle 500 hengen yleisötilaisuuksia voidaan järjestää tiettyjen ehtojen täyttyessä.
– Tapahtumajärjestäjän tulee vastata tapahtuman toteuttamisesta siten, että koronavirukseen liittyvä tautitilanne ei pahene tilaisuuden myötä, neuvoo PoSan terveysvalvonnan johtaja Laura Juhantalo.

Alle 500 henkilön tilaisuuksien ohjeistuksessa korostetaan turvavälien noudattamista ja hygieniasta huolehtimista.

– Vaikka tilaisuudet ovat sallittuja, on muistettava tietyt asiat. Yleisötilaisuuksiin ei saa saapua oireisena ja riskiryhmään kuuluvien suositellaan edelleen välttämään lähikontakteja, muistuttaa Juhantalo.

Rajoitukset eivät koske jatkuvaluonteista normaalia palvelutoimintaa kuten toritoimintaa, uimarantoja tai huvipuistoja. Palvelutoiminnan alueella ei saa kuitenkaan erikseen järjestää yli 500 henkilön tilaisuuksia.

Ohjeet 50-500 henkilön tilaisuuden järjestämiseksi:

  • Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan ei saa tulla oireisena.
  • Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja eikä osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.
  • Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Lähikontaktien välttämiseksi turvavälien ylläpitämisen mahdollisuus tulee turvata: henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden väliin jää vähintään 1–2 metriä. Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja tulee ihmisiä muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä. Turvavälien ylläpitoa voidaan varmistaa riittävällä opastavalla henkilökunnalla, etäisyysopasteilla ja ehkäisemällä pitkien jonojen syntyä osallistujien saapumis- ja jakautumisjärjestelyin. Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten näissä ja vastaavissa tilanteissa turvavälien merkitystä on korostettava.
  • Käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia. Käsihuuhdetta tulee olla helposti saatavilla.
  • Siivouksessa noudatetaan Työterveyslaitoksen siivousohjetta.
  • Jos tilaisuudessa todetaan olleen koronavirustartunta, altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi. Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien järjestäjillä tulisi mahdollisuuksien mukaan olla tiedot osallistuneista henkilöistä.