Verensokerin etäseuranta tukee potilaan hoitoa

Pomarkun ja Kankaanpään kotihoidossa käynnistyi perjantaina 10.3.2017 Glucostratus Oy:n diabeteksen etäseuranta -palvelun testaus. Kolmen kuukauden mittaisen kokeilun tarkoituksena on selvittää palvelun soveltuvuutta ikääntyneiden diabeetikkojen käyttöön.

– Diabetes on aikamme kansansairauksia. Suomessa sitä sairastaa noin 500 000 kansalaista, Pomarkussa noin 200 kuntalaista. Diabetesta seurataan kotona verensokerimittauksin. On tärkeää tietää hoidon kannalta, mitä sokerit ovat eri vuorokaudenaikoina. Verensokerit eivät saa olla liian korkeita eivätkä liian matalia, jotta vältyttäisiin diabeteksen lisäongelmilta. Hoito määräytyy verensokerimittausten perusteella. Välillä potilailla ei ole verensokerimittaustuloksia mukanaan, kun he tulevat vastaanotolle. Se hankaloittaa hoitamista, kertoo Pomarkun terveyskeskuslääkäri Tarja Köymäri-Seilonen.

Diabeteksen etäseuranta -palvelussa verensokerimittarit lähettävät asiakkaan mittaustiedot automaattisesti hoitajien ja lääkäreiden käyttöön. Palvelun avulla asiakaan verensokeritiedot ovat aina ajan tasalla ja samalla voidaan vähentää mittaustietojen kirjaamiseen kuluvaa aikaa. Palvelun avulla henkilökunta saa tiedon poikkeamista, kuten asiakkaan liian matalasta verensokerista, jolloin korjaavia toimenpiteitä voidaan tehdä nopeammin.

– Diabeteksen etäseurannan avulla saadaan tietoon täsmälliset verensokeriarvot, jolloin hoito on yksilöllistä ja oikea-aikaista. Etäseurannan avulla vältetään myös virheelliset merkinnät, kun tieto menee suoraan tietokoneelle. Toivottavasti tällä säästetään kotihoidon työntekijän aikaa muuhun työhön asiakkaan hoidossa. Laite on helppokäyttöinen eikä vaadi tietokoneiden käyttöä tai erityisosaamista asiakkaalta, toteaa Köymäri-Seilonen.

 

Diabeteksen etäseuranta -palvelun testaus on osa Prizztech Oy:n ja Satakunnan ammattikorkeakoulun toteuttamaa HYVÄKSI – Hyvinvointiteknologian innovaatioverkosto -hanketta. Hankkeessa kehitetään yhdessä käyttäjien, teknologiayritysten sekä sosiaali- ja terveysalan toimijoiden kanssa helppokäyttöistä ja miellyttävää teknologiaa eri kohderyhmien käyttöön.

– Maksuttomien teknologiakokeilujen avulla paikalliset sosiaali- ja terveysalan toimijat saavat tärkeää tietoa ja kokemuksia uusimpien teknologiapalveluiden luomista mahdollisuuksista. Teknologiaa voidaan hyödyntää terveydenhuollon palveluiden kehittämiseen. Tärkeää on kuitenkin saada etukäteen käyttäjäkokemuksia siitä, millaiset teknologiat palvelevat parhaiten kuntalaisten tarpeita. On hienoa, että pääsimme testaamaan palvelua PoSan alueella, kertoo HYVÄKSI -hankkeen projektipäällikkö Niina Holappa Prizztech Oy:stä.

HYVÄKSI -hanketta rahoittaa Satakuntaliitto (EAKR), SAMK sekä Porin seudun kunnat.