Asiakasmaksut ja maksukatto

Asiakasmaksut 1.1.2018

Hyväksytty PoSan yhtymähallituksessa 19.12.2017 § 209

Lääkärin vastaanotto

Käyntimaksu 20,60
Vuosimaksu ( kalenterivuosi )
sisältää lääkäripalvelut arkisin klo 8-20
41,20
Päivystysmaksu
Arkisin klo 20:00 – 22:00 sekä
lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä klo 8:00- 22:00
peritään päivystysmaksu 18 vuotta täyttäneiltä.
28,30
Yöpäivystysmaksu (klo 22:00-08:00) 36,00
Sairaalan poliklinikkamaksu
(tähystykset, urologilla käynnit)
41,20
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanotto 50,80

Sairaanhoitajan vastaanotto
Hyväksytty PoSan yhtymähallituksessa 16.12.2015 § 119
Hyväksytty PoSan yhtymähallituksessa 20.12.2018 § 183

Käyntimaksu
sairaanhoidollisista vastaanottokäynneistä. Korkeintaan
kolme (3) käyntiä/kalenterivuosi
12,50
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanotto 29,60

Lääkärintodistukset

Todistus 1 ( C-tod. T-tod) 45,00
vapaamuot.tod, rokotustod.
Todistus 2 ( E-tod ja B-tod ) 50,80
Ajokorttitodistus 61,00

Fysioterapian maksut

Fysioterapia, puheterapia, toimintaterapia käynti
ja muu sarjahoito max. 45 krt/v
11,40
Käyttämättä ja peruuttamattomasta ajasta 29,60
Osallistuminen fysioterapiaryhmään, joka laskutetaan 3. ryhmäkäynnin jälkeen. 50,00
Ohjaus- ja neuvontakäynneistä ensimmäinen käynti on maksuton,
kontrollikäynneistä peritään asiakasmaksu
11,40
Kotikäynnistä peritään asiakasmaksu 11,40
Apuvälinelainaus, kuntoutusohjaus ja arviokäynnit
kuntoutussuunnitelman liitteeksi ovat maksuttomia
Asiakasmaksusta ovat vapautettuja alle 18-vuotiaat ja asiakkaat,
joilla vuosikohtainen maksukatto on täyttynyt.

Muut maksut

Valokopiomaksu 4,00

Suun terveydenhuolto

Perusmaksu/suuhygienisti 10,20
Perusmaksu/hammaslääkäri 13,10
Ehkäisevä hoito 8,40
Tutkimus ja hoito, vaativuusluokka
0-2 8,40
3-4 18,90
5-7 37,50
8-10 54,90
11- 77,00
Yli 15-vuotiailta peruuttamattomasta poisjäännistä 50,80

Lyhytaikainen laitoshoito

Hoitopäivältä 48,90
Kuntoutushoidon maksu (Ei peritä vapaakortin voimassaoloaikana.) 16,90
Ikärajoja noudatetaan maksuasetuksen mukaan ja muut maksut asetuksen enimmäismäärinä.

Vuodeosaston lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu on maksukaton täytyttyä / vapaakortin voimassaoloaikana 22,50 €Laitoshoidon maksu peritään tulopäivältä, seuraavilta hoitovuorokausilta sekä lähtöpäivältä. Jos henkilö siirretään suoraan toiseen laitokseen, ei lähettävä laitos saa periä asiakasmaksua enää lähtöpäivältä.Lomapäivien laskutus Lyhytaikaisesta laitoshoidosta ei peritä asiakkaalta hoitopäivämaksua niiltä täysiltä vuorokausilta, jolloin potilas on hoitojakson aikana poissa laitoksesta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan hoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, kuukausimaksua ei peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos yhtäjaksoinen poissaolo kestää koko kuukauden, ei maksua peritä lainkaan.AsiakasmaksukattoAsiakasmaksukatto on 683 euroa/kalenterivuosi ja sitä kerryttävät seuraavat asiakasmaksut:

  • Fysioterapian, puheterapian, toimintaterapian käyntimaksu
  • Käyntimaksu
  • Vuosimaksu
  • Päivystysmaksu
  • Pkl-maksu
  • Vuodeosaston hoitopäivämaksu

Asiakasmaksukattoa eivät kerrytä:

  • Omaishoidon omavastuuosuus
  • Todistusmaksu 1 (C-, T- ja vapaamuot.-tod.)
  • Todistusmaksu 2 ( E- ja B-tod.)
  • Ajokorttitodistus (ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi)

Maksukattoa ja PoSa Sairaalan laskutusta koskevia kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen; sairaala.laskutus(at)eposa.fi tai tiedustella puhelimitse 044 577 3300 tai 044 577 3310.

Ulkomaalaisten täyskustannushinnat;Ulkomaalaisen sairaanhoito Suomessa, linkki Kelan sivuille

PoSan Yhtymähallitus 27.1.2015 § 14. PoSan palvelujen laskutushinnat  (ulkokuntalaisten laskutus)

Ulkomaalainen lääkärillä käynti  230,60 €
 Ulkomaalainen päivystyskäynti 238,30 €
 Ulkomaalainen hoitajalla käynti  81,40 €
 Ulkomaalainen alle 18 v. lääkärillä käynti  210,00 €