Kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä

MIKÄ ON KASPA ?

KASPA on Kankaanpään, Honkajoen, Jämijärven, Karvian ja Siikaisten kuntien yhteinen kuntoutuksen asiakasyhteistyöryhmä, jonka toiminta perustuu lakiin kuntoutuksen yhteistyöstä (497/2003).

 • KASPA kokoontuu sovittuina ajankohtina.
 • Ryhmän työskentelyyn osallistuvia henkilöitä sitoo
  salassapitovelvollisuus.
 • Yksittäistä kuntoutujaa koskevat asiakirjat säilytetään
  peruspalvelukeskus Tapalassa erillisarkistossa.

KASPAN TYÖSKENTELYYN OSALLISTUVAT

 • Kansaneläkelaitos
 • sosiaalitoimi
 • koulutoimi
 • peruspalvelukeskus (ent. terveyskeskus)
 • Työ- ja elinkeinotoimisto
 • mielenterveyskeskus
 • tarvittaessa muut tahot
 • asiakas voi halutessaan osallistua oman asiansa käsittelyyn

MITÄ KASPA TEKEE ?

 • Arvioi asiakkaan ammatillisen/lääkinnällisen kuntoutustarpeen, sopii kuntoutustoimenpiteistä sekä niiden toteuttamisesta viranomaisten
  yhteistyönä, silloin kun kyseessä on sillä tavoin ongelmallinen asia,
  ettei sitä voida ratkaista jokapäiväisen yhteistyön keinoin
  .
 • Antaa tarvittaessa lausuntoja kuntoutussuunnitelman, eläkehakemuksen
  tai – valituksen tueksi.
 • Tehostaa ja kehittää paikallisten viranomaisten yhteistyötä
  kuntoutusasioissa.

MITEN KUNTOUTUSASIAN VOI SAADA KASPAN KÄSITTELYYN ?

 • Jokaisen yhteistyötahon työntekijä yhteistyössä asiakkaan tai omaisen
  kanssa voi saattaa kuntoutusasian KASPA:n käsittelyyn.
 • Jokaiselle yhteistyötaholle on nimetty kuntoutuksen yhdyshenkilö, jonka kanssa työntekijä tai asiakas sopii,
  miten käytännössä edetään.
 • Kuntoutusasian käsitteleminen KASPA:ssa edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta ja lähetettä (erillinen lomake).

 

KUNTOUTUKSEN YHDYSHENKILÖT: 

  Varsinainen jäsen Varajäsen
PoSa terveydenhuolto terveyskeskuslääkäri
Smolin Sergei 
 
PoSa sosiaalitoimi työnsuunnittelija /kuntouttava työtoiminta Forsman Sinikka,
puheenjohtaja 
sosiaalityöntekijä
Toivola Mikaela 
Pohjois-Satakunnan
työ- ja elinkeinotsto
asiantuntija Järvinen Mirva   asiantuntija Leppiniemi Marja
Kansaneläkelaitos  vakuutussihteeri Mattila Hanna-Leena  toimistonjohtaja Laiho Nina
Opetustoimi / Honkajoen kunta sivistystoimenjohtaja Kamppi Leena  opinto-ohjaaja Kinnunen Juha 
 Opetustoimi /Kankaanpään kaupunki rehtori Javanainen Päivi  rehtori Kähkönen Kari 
     
PoSa kuntoutusohjaaja
Lindström Petra,
sihteeri