PoSa huolehtii matalan kynnyksen tuesta ja avusta perheille

Vallitseva koronatilanne ei ole hidastanut PoSan perhepalvelujen ja lastensuojelun toimintaa. Palvelut jatkuvat turvattuina myös jatkossa.

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän perhepalvelut ja lastensuojelu toimivat normaalisti vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Sosiaalipäivystys palvelee vuorokauden ympäri ja kaikki tulleet ilmoitukset käsitellään viipymättä palvelutarpeen arvioinnissa.

– Perhesosiaalityön työntekijöitä on ohjeistettu olemaan tiivistetyssä yhteydessä perheisiin ja asiakkaita palvellaan ilman vastaanottoaikaa kaikissa PoSan alueen kunnissa. Perheneuvolakäyntejä voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä, sosiaalipalvelupäällikkö Anna Isoviita kertoo.

Lain mukaan jokaisella lastensuojelun asiakaslapsella on oltava hänen asioistaan vastaava sosiaalityöntekijä. Tämän lisäksi päivittäin on oltava työssä myös sosiaalityöntekijöiden toimivallan ylittävä johtava viranhaltija, jotta kattavasti arvioitu ja vaativa päätöksenteko voidaan varmistaa.

– Tämä on toteutunut toiminnassamme joka päivä. Meillä on ollut paljon henkilöstövaihtuvuutta, mikä on asiakkaiden kannalta aina ikävä asia. Siitä huolimatta olemme pystyneet tarttumaan eteen tuleviin asioihin ja teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että meillä olisi toimivat palvelut ja pysyvä henkilöstö, toteaa Isoviita.

 

Ennakoivaa tukea moniin haasteisiin
PoSan perhepalvelujen ja lastensuojelun toiminta tähtää mahdollisimman varhaiseen puuttumiseen ja ennakointiin sekä suurempien ongelmien ennaltaehkäisyyn. Tavoite on tuottaa mahdollisimman monet palvelut perustasolla eli yleislainsäädännön kautta ja siksi palveluja usein tarjotaan matalalla kynnyksellä.

Isoviidan mukaan toimintakenttä muuttuu ja uusia haasteita ilmenee jatkuvasti.

– Esimerkiksi valtaosa 4-vuotiaiden lasten vanhemmista kertoo arjen sujuvan hyvin, mutta yhdellä kymmenestä haasteet ovat entistä moninaisemmat.

Perhetyö tuottaa konkreettista ohjausta ja apua perheiden koteihin lapsille, nuorille ja vanhemmille. Maaliskuun lopulla poikkeustilanteen vuoksi avattu huolipuhelin on yksi esimerkki PoSan tarjoamasta matalan kynnyksen palvelusta. Huolipuhelin tarjoaa luottamuksellista psykiatrisen sairaanhoitajan tarjoamaa keskustelua apua lapsille, nuorille, nuorille aikuisille ja heidän perheilleen.

– Teemme työtämme laajalla ammattitaidolla ja monialaisella työotteella. Joka päivä tavoitteemme on tarjota mahdollisimman ennakoivaa tukea, apua ja palvelua alueemme perheille, sanoo Isoviita.

Lisätietoja:
Anna Isoviita, sosiaalipalvelupäällikkö, 044 577 2746