Hanketoiminta

Päättyneet:

YHTEISVOIMIN KOTONA – ikääntyneiden kotiin annettavien palveluiden ja kuntoutuksen kehittäminen, hankeaika 1.1.2014 -31.10.2016

Yhteisvoimin kotona – hankkeen tavoitteena oli, että ihmiset voivat iästään tai kunnostaan riippumatta elää koko elämänsä kotona. Hankeen päätavoitteena oli ennakoinnin ja oikea-aikaisten palvelujen kehittäminen. Tarkoituksena oli tukea kotona asumista sekä ennaltaehkäistä iäkkäiden muuta palveluntarvetta siten, että tehokaan, tarpeisiin vastaavan kuntoutuksen myötä ikääntyneet selviäisivät arjessa toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään. Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymässä hankkeen aikana valmistuivat ja mallintuivat:

1.Gerontologinen kokonaisarviointi. Kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3670465

2.Moniammatillinen arviointiryhmä kokoontuu säännöllisesti terveyskeskussairaalan osastoilla. Kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3787456

3.Kotiutusfysioterapeutti – Kotiinkuntoutusyksiköstä kotihoitoon. Kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3772804

4.Posan Hyvinvointisopimuksen mallintaminen ja kouluttaminen kotihoidon työntekijöiden työkaluksi. Hyvinvointisopimuksia on alettu tekemään kotihoidon asiakkaille loka-marraskuussa 2015. Kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3583457

5.Senioreiden terveysresepti. Kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3799002

6.Kuntouttava päivätoiminta aloitti toimintansa elokuussa 2014. Toimintamalli leviämässä muihinkin Posan kuntiin. Kuvaus innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3786049

7.Kotiinkuntoutumisyksikön toiminta aloitti toimintansa toukokuussa 2015. Kuvaus Innokylässä: https://www.innokyla.fi/web/malli3788055

Linkki Sairaanhoitopiirin sivuille: http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/yhteivoiminkotona/Sivut/default.aspx

PoSan loppuraportti: http://www.satshp.fi/tutkijoille/tutkimus-ja-kehittamistoiminta/kaynnissa-olevat-hankkeet/yhteivoiminkotona/PoSa1/PoSa%20loppuraportti.pdf