Asumis- ja laitoshoitopalvelut

ASUMISPALVELUT

Asiakkaiden sijoittuminen palveluasumiseen tapahtuu SAP -ryhmän lausunnon perusteella. Lähtökohtana yksiköihin sijoittumiselle on, että kaikki mahdollinen kotona asumista tukeva palvelu on käytetty ja arvioitu. Jos palveluasumisen tarve ilmenee sairaalahoitojaksolla, sairaalan henkilöstö arvioi henkilön toimintakyvyn.

Ympärivuorokautisen asumispalvelupaikan hakuun on täytettävä lomake, joka voidaan lähettää asiakkaalle, lomakkeen voi myös täyttää ja tulostaa PoSan Internet-sivujen Lomakkeet –valikosta. Hakemus lähetetään palveluohjaajalle, joka sopii palveluohjauskäynnistä ja/tai muista toimenpiteistä hakemuksen täyttämistä varten.  Hakemus ohjautuu sen jälkeen SAP-ryhmälle (S= Selvitä, A=Arvioi, P=Palveluohjaa), jonka tehtävänä on ennaltaehkäisevästi ja ennakoivasti sekä kuntouttavasti ja avohoitopainotteisesti tehdä monipuolista kokonaisarviointia asiakkaan tilanteesta. Ensisijainen tavoite on aina selvittää avohoidon mahdollisuudet palveluiden järjestämisessä. Kotihoitoa pyritään järjestämään tehostetusti ennen pysyvää asumispalvelupaikkaa.

Kokonaisarvioinnin tukena käytetään toimintakykymittareita sekä tarpeen mukaan arviointi-ja kuntoutusjaksoa Kotiinkuntoutusyksikössä. Tämän jakson jälkeen ikääntyneen palveluasumisen tarve tarkastellaan uudelleen SAP -työryhmässä.

 • Tehostetussa palveluasumisessa hoitohenkilöstö on paikalla ympäri vuorokauden. Palvelu on suunnattu pääsääntöisesti yli 75-vuotiaille henkilöille.
 • Lyhytaikaishoito eli intervallihoito järjestetään pääsääntöisesti omaan palvelutuotantoon kuuluvissa palveluasumisyksiköissä 65-vuotta täyttäneille, sekä kotiinkuntoutusyksikössä.
  • Intervallihoidon tavoitteena on:
  •  Hoitavan omaisen/läheisen tukeminen
  • Omaishoitajan loman mahdollistaminen
  • Asiakkaan toimintakyvyn säilyttäminen ja parantaminen
  • Auttaa ikäihmistä äkillisessä turvattomuuden tilassa
  • Edesauttaa asiakkaan turvallista kotiutumista sairaalajakson jälkeen
  • Intervallihoitoon ei tarvita hakulomakkeita. Yhteydenotot suoraan oman alueen intervallihoitoa tarjoaviin yksikköihin.

Yhteystiedot