Työterveyshuollon palvelut

Mehiläinen_logo_vaaka_sivuille

Mehiläinen Työelämäpalvelut Kankaanpää tuottaa sekä lakisääteisiä työterveyshuoltopalveluja että työnantajalle vapaaehtoisia sairaanhoito- ja muita palveluja. Annettava palvelu perustuu työnantajan/yrittäjän kanssa tehtyyn sopimukseen ja toimintasuunnitelmaan.

Kustannukset muodostuvat sekä toteutuneesta toiminnasta että perusmaksusta, joka määräytyy työpaikan henkilömäärän mukaisesti. Kela korvaa työnantajalle/yrittäjälle 50 tai 60 % hyväksytyistä lakisääteisen työterveyshuollon kustannuksista ja 50 % sairaanhoito- ja muista palveluista, kuitenkin enintään laskennalliseen korvauskattoon saakka. Tarkempia tietoja korvauksista saat Kelan sivuilta www.kela.fi

Työpaikkaselvitys

Tavoitteena on tunnistaa työntekijän terveyttä ja työkykyä ylläpitävät ja uhkaavat tekijät työympäristössä, työssä ja työyhteisössä, luoda pohja yrityksen ja työterveyshuollon väliselle yhteistyölle ja työterveyshuoltotoiminnan jatkuvuudelle

Asiantuntijakonsultaatio

Tavoitteena on hyvien työolosuhteiden luominen, työterveyshuollon erityistiedon välittäminen yrityksen käyttöön työntekijään, työympäristön ja työyhteisöön liittyvissä asioissa sekä yritysten tukeminen omien voimavarojen löytämiseen ja käyttämiseen

Tilakäynti

Tavoitteena on tunnistaa viljelijän terveyttä ja työkykyä ylläpitävät ja uhkaavat tekijät työympäristössä, työssä ja työyhteisössä, luoda pohja maatilan ja työterveyshuollon väliselle yhteistyölle ja työterveyshuoltotoiminnan jatkuvuudelle

Ohjaus ja neuvonta

Tavoitteena on antaa työpaikoille keinoja ennakoida, havaita ja hallita työkykyä edistäviä tekijöitä sekä yksilön että työyhteisön tasolla.

Ryhmätoiminta

Tavoitteena on yrityksen henkilöstön työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ryhmämuotoisen toiminnan keinoilla.

Työterveystarkastus

Työterveystarkastuksia tehdään työhön tullessa ja työuran eri vaiheissa. Työterveystarkastuksessa selvitetään henkilön terveydentila ja arvioidaan työn terveydellisten vaatimusten pohjalta työntekijän terveydellinen sopivuus kyseiseen tehtävään

Kuntoutustarpeen arviointi, kuntoutukseen ohjaus ja seuranta

Työkyvyn ollessa uhattuna vajaakuntoisen työntekijän työssä selviytymistä seurataan, selvitetään kuntoutustarve ja tarvittaessa työntekijä ohjataan lääkinnälliseen tai ammatilliseen kuntoutukseen. Kuntoutustoimet toteutetaan yhteistyössä laajan yhteistyöverkoston kanssa. Yhteistyöverkostoon kuuluvat mm. Kela, työeläkelaitokset, kuntoutuslaitokset, erikoissairaanhoito ja tietenkin kuntoutettava ja hänen työnantajansa.

Työkykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta

Työkykyä ylläpitävä toiminta on osa yrityksen omaa toiminaa. Työterveyshuolto tekee yhteistyössä työnantajan kanssa suunnitelman osuudestaan työkykyä ylläpitävään toimintaan.

Työfysioterapeutin konsultaatiokäynti

Tavoitteena työn fyysisten vaatimusten perusteella työssä selviytymisen kannalta tärkeiden työntekijän terveydellisten edellytysten selvittäminen ja yhteensovittaminen sekä ohjeiden antaminen työssä selviytymisen tukemiseksi

Vastaanotto työpaikalla

Tavoitteena palvelujen saatavuuden parantaminen ja yrityksen työajanmenetyksen vähentäminen. Vastaanottoaika ja -paikka sovitaan yrityksen kanssa. Laskutus tapahtuu käytetyn ajan perusteella, vastaanotolla käynneistä ei laskuteta erikseen.

Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito

Työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito perustuu työolojen tuntemukselle ja se on tärkeä osa kokonaisvaltaista terveyden ja työkyvyn ylläpitämistä.

Lääkäreiden ja työterveyshoitajien vastaanotot toimivat ajanvarauksella. Päivystävän työterveyshoitajan vastaanotto on tarkoitettu äkillisten sairaustapauksien hoitoon. Päivystävän työterveyshoitajan vastaanotto pidetään ma – pe ajanvarauksella puh 010 414 9790.