Perhetyö

Perhetyötä tehdään monin eri tavoin ja kaikkien toimien tarkoituksena on tukea perheen hyvinvointi.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Palveluita ovat pikkulapsiperhetyö, perhetyö, sekä lapsiperheiden kotipalvelu. Palvelun tarve a tarkastellaan kolmen kuukauden välein. Perhe voi itse pyytää perhetyön apua ja se perustuu vapaaehtoisuuteen.

Pikkulapsiperhetyö

Maksuton pikkulapsiperhetyö on tarkoite u ensisijaisesti perheille, joihin odotetaan vauvaa tai jossa on alle 3-vuotias lapsi. Tukea perheen arkeen voi saada 3-6 kk. Päätös ja asiakassuunnitelma perhetyön aloittamisesta tehdään yhdessä perheen kanssa. Pikkulapsiperhetyö toteutuu kotikäynnein, jolloin voidaan puhua perheen huolista vuorovaikutukseen, kasvatukseen sekä jaksamiseen ja parisuhteeseen liittyen. Perheelle voidaan antaa konkreettista apua ja ohjausta lapsen hoitoon ja kodinhoidollisiin asioihin liittyen. Kolmen kuukauden kulttua tehdään uusi arvio perhetyön tarpeesta ja kartoitetaan muut mahdolliset auttajatahot.

Pikkulapsiperhetyöstä voit saada tukea:

 • varhaisen vuorovaikutuksen kehittymiseen lapsen kanssa
 • lapsen hoitoon ja käsittelyyn
 • kasvatukseen
 • kodinhoitotaitojen vahvistamiseen
 • muuttuneeseen parisuhdetilanteeseen
 • omaan jaksamiseen ja mielialaan
 • keskusteluun
 • sosiaalisen verkoston puutteeseen
 • akuuttiin kriisiin perheessä

Perhetyö

Ennaltaehkäisevä perhetyö on uuden sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka on tarkoitettu PoSan alueen lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista, lyhytaikaista ja kaikki perheenjäsenet huomioon ottavaa työtä. Perhe voi itse pyytää perhetyön tukea ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Perhetyö on asiakkaalle maksutonta.

Ennaltaehkäisevästä perhetyöstä saat tukea:

 • vanhemmuuteen (esim. epävarmuus, vanhempien roolit, parisuhde)
 • arjen haasteisiin (esim. kodinhoito, talous, päivärytmi)
 • perheen vuorovaikutukseen
 • kasvatukseen (esim. rajat, yhteiset pelisäännöt)
 • vanhemman jaksamiseen (masennus, uupumus)
 • kriisin tai elämänmuutoksen kohdatessa (avioero, kuolema, sairaus)
 • sosiaalisen verkoston puuttuessa

Lapsiperheiden kotipalvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää ja maksullista apua ja tukea PoSan alueen lapsiperheille. Kolme ensimmäistä kk maksutonta, jonka jälkeen maksu määräytyy asiakkaan perhekoon, tulojen ja käyntimäärien mukaan.

Kotipalvelua on mahdollista saada tilanteissa, joissa vanhemman toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt ja / tai kun perheellä ei ole lähiverkostoja. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä tukee, auttaa ja ohjaa perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Työskentely voi sisältää mm. lasten hoitoa, yleissiisteydestä huolehtimista, ruuan laitossa avustamista, pyykkihuoltoa, keskustelua ja ohjausta. Palvelua on mahdollista saada ma – pe pääsääntöisesti klo 8-16. Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Yhteydenotot perhetyönohjaajaan toivotaan vähintään viikkoa ennen palvelun tarvetta.

Tehostettu perhetyö

Tehostettua perhetyötä tehdään, kun lapsen huolenpito, tarpeet ja turvallisuus ovat uhattuna. Tehostetulla perhetyöllä tarkoitetaan lastensuojelullista, suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen lanteen selvittelyä sekä yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista ja pyrkimistä. Lastensuojelun tehostettu perhetyö on korjaavaa työtä.

Tehostetun perhetyön asiakkaaksi tullaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tekemän arvioinnin ja päätöksen kautta. Tehostettu perhetyö perustuu aina lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään asiakassuunnitelmaan. Tehostetusta perhetyöstä voit saada apua perheen omaan elämänhallintaan ja ohjaamiseen, yhteisten voimavarojen vahvistamiseen, läheis- ja muun sosiaalisen verkoston rakentamiseen ja vanhemmu