Lastensuojelu

Perhe voi saada apua ja tukea perheelle lapsen omassa kodissa ja arjen keskellä. Perheelle etsitään sopivia palveluita, joiden tavoitteena on antaa apua esimerkiksi vanhemmuuteen, jo a lapsi voisi asua omassa kodissa. Lastensuojeluasia tulee vireille joko lastensuojeluilmoituksen tai lapsen/vanhemman tekemän lastensuojeluhakemuksen kautta.

Lastensuojelua on:

  • palvelutarpeen arviointi
  • avohuollon tukitoimet
  • lapsen kiireellinen sijoitus
  • huostaanotto
  • sijaishuolto
  • jälkihuolto

Kuka voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun?

Jokainen, joka on huolissaan lapsen tai nuoren tilanteesta; lapsi tai nuori itse, vanhempi, sukulaiset, ystävät tai naapurit. Sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa olevat tai hätäkeskus- ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan lapsesta, jonka tilanne edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä kirjallisena nettisivuilta löytyvällä kaavakkeella, tai soittamalla virka- aikaan sosiaalipäivystykseen 044 577 2523 tai muina aikoina 02 623 4380.

Avohuollon tukitoimet

Jos palvelutarpeen arviointia tehdessä todetaan avun tai tuen tarve, aloitetaan silloin lastensuojelun asiakkuus. Avohuollon tukitoimet ovat perheelle järjestettäviä vapaaehtoisia tukitoimia, jotka järjestetään yhdessä sopien asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Avohuollon tukitoimia ovat mm: tukihenkilö, tukiperhe, perhetyö, sosiaaliohjaus, kotipalvelu, perhekuntoutus, avohuollon sijoitukset ja taloudellinen tuki.

Lapsen kiireellinen sijoitus

Kun lapsen tai nuoren henki tai hyvinvointi on vaarantunut, tehdään lapsen kiireellinen sijoitus. Lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti kodin ulkopuolelle. Sijoittaminen voi kestää korkeintaan 30 vrk

Huostaanotto

Huostaanotolla on oltava lastensuojelulain mukaiset edellytykset. Huostaanoton valmistelussa on otettava huomioon mm lapsen kasvuolosuhteita, lapsen etua, lapsen elämäntavan vahingollisuutta sekä mahdollisuutta avohuollon tukitoimiin. Huostaanotto on aina viimesijaisin vaihtoehto. Huostaanotettu lapsi tai nuori voidaan sijoittaa sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen.

Sijaishuolto

Sijaishuollossa lapsen kasvatus järjestetään oman kodin ulkopuolella perhehoidossa tai laitoksessa.

Jälkihuolto

Jälkihuoltoon on oikeus alle 21-vuotiaalla nuorella, joka on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolella vähintään 6 kuukautta yhtäjaksoisesti. Jälkihuollolla tuetaan nuoren aikuiseksi kasvua ohjauksella, neuvonnalla ja taloudellisella tukemisella.

Sosiaalityöntekijä

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä työskentelee lapsen, perheen ja muiden yhteistyötahojen kanssa suunnitelmallisesti. Tavoitteena on saada aikaan pitkäjänteinen muutos lapsen ja perheen tilanteessa.

Sosiaaliohjaaja

Sosiaaliohjaaja toimii työparina sosiaalityöntekijän kanssa. Hän toimii sosiaalisen tuen, neuvonnan ja ohjauksen tehtävissä.