Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut

Sosiaalihuoltolaki on uudistunut pääsääntöisesti 1.4.2015 alkaen. Tätä ennen on tullut 1.1.2015 alkaen velvoite järjestää sosiaalihuoltolain mukaisesti lapsiperheiden kotipalvelua. Kotipalvelu on maksullista palvelua. Muutoin sosiaalihuoltolaki velvoittaa 1.4.2015 alkaen tarvittaessa järjestämään

 1. sosiaalihuollon mukaisen palvelutarpeen arvioinnin
 2. asumispalvelut
 3. liikkumista tukevat palvelut
 4. perhetyötä
 5. sosiaalista kuntoutusta
 6. tukihenkilötoimintaa
 7. valvottuja / tuettuja tapaamisia
 8. kotipalvelua (lapsiperheiden kotipalveluhakemus erikseen)
 9. sosiaalihuollon päihdetyötä
 10. sosiaalityötä / sosiaaliohjausta
 11. tukiperhetoimintaa
 12. vertaisryhmätoimintaa
 13. muuta sosiaalihuollon palvelua

Hakemus sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista tai ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä tehdään kirjallisesti ja palautetaan PoSaan, Sosiaalipalvelukeskus Keskuskatu 42, 38700 Kankaanpää Hakemus ja ilmoitus löytyvät sivulta www.eposa.fi kohdasta lomakkeet – Perhepalvelut / Perheiden peruspalvelut sekä Aikuispalvelut / Muut lomakkeet.

Sosiaalihuoltolain mukaisien palvelujen hakemiseen / ilmoitukseen palvelutarpeesta liittyy työntekijän suorittama sosiaalihuollon palvelutarpeen arviointi. Palvelujen hakeminen ja käyttö edellyttävät asiakkaan suostumusta. Kuitenkin viranomaisen on tehtävä ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä, vaikka suostumusta ei voida saada ja henkilö on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään, turvallisuudestaan tai lapsen etu sitä välttämättä vaatii, salassapitosäännösten estämättä ja viipymättä.