Perhesosiaalityö (lastensuojelu)

Lastensuojelussa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä tarvittaessa Perhekeskuksen työntekijöitä.
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa lapsen lastensuojelun prosessia ja vastaa siitä yhdessä työparinsa kanssa.

Lastensuojelun työmuotoja ovat mm.:

  • Yksilökeskustelut lapsen ja vanhempien kanssa
  • Palaverit em. sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa
  • Kotikäyntityö
  • Asiakkaan asioiden ohjaaminen ja käynnistäminen muissa viranomaisissa (A-klinikka, päivähoito, MTT, lastenpsykiatria, koulut, terveydenhuolto ym.)

Lastensuojelun tavoitteet;

  • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pyrkii työparinsa kanssa saamaan positiivista muutosta aikaan lapsen ja hänen perheensä arjessa.
  • Työ on hyvin paljon yhteistyötä perheen, läheisverkoston ja muiden perheen arjessa vaikuttavien viranomaisten kanssa.
  • Perheitä pyritään kaikin keinoin tukemaan niin, että he selviäisivät jatkossa itsenäisesti ilman lastensuojelun tarjoamia palveluita ja tukitoimia.

Perhesosiaalityön esittely
Etsimme tukihenkilöitä ja -perheitä
Yhteystiedot