Perhesosiaalityö (lastensuojelu)

Lastensuojelussa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä tarvittaessa Perhekeskuksen työntekijöitä.
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa lapsen lastensuojelun prosessia ja vastaa siitä yhdessä työparinsa kanssa.

Lastensuojelun työmuotoja ovat mm.:

 • Yksilökeskustelut lapsen ja vanhempien kanssa
 • Palaverit em. sekä muiden yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa
 • Kotikäyntityö
 • Asiakkaan asioiden ohjaaminen ja käynnistäminen muissa viranomaisissa (A-klinikka, päivähoito, MTT, lastenpsykiatria, koulut, terveydenhuolto ym.)

Lastensuojelun tavoitteet;

 • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pyrkii työparinsa kanssa saamaan positiivista muutosta aikaan lapsen ja hänen perheensä arjessa.
 • Työ on hyvin paljon yhteistyötä perheen, läheisverkoston ja muiden perheen arjessa vaikuttavien viranomaisten kanssa.
 • Perheitä pyritään kaikin keinoin tukemaan niin, että he selviäisivät jatkossa itsenäisesti ilman lastensuojelun tarjoamia palveluita ja tukitoimia.
  Etsimme tukihenkilöitä ja -perheitä
  Yhteystiedot