Perhesosiaalityö (lastensuojelu)

Lastensuojelussa työskentelee sosiaalityöntekijöitä, sosiaaliohjaajia sekä tehostetutn perhetyön työntekijöitä.
Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä johtaa lapsen lastensuojelun prosessia ja vastaa siitä yhdessä työparinsa kanssa.

Lastensuojelun tavoitteet;

  • Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä pyrkii työparinsa kanssa saamaan positiivista muutosta aikaan lapsen ja hänen perheensä arjessa.
  • Työ on hyvin paljon yhteistyötä perheen, läheisverkoston ja muiden perheen arjessa vaikuttavien viranomaisten kanssa.
  • Perheitä pyritään kaikin keinoin tukemaan niin, että he selviäisivät jatkossa itsenäisesti ilman lastensuojelun tarjoamia palveluita ja tukitoimia.

Lastensuojelun palvelut;

  • avohuollon tukitoimet
  • lapsen kiireellinen sijoitus
  • huostaanotto
  • sijaishuolto
  • jälkihuolto

Etsimme tukihenkilöitä ja -perheitä
Yhteystiedot