Perhekeskus

Perhekeskuksessa on tarjolla seuraavia palveluita;

 • Perheneuvola
 1. Jos vanhempi tarvitsee tukea vanhempana olemiseen ja toimimiseen, esimerkiksi keskustelua lapsen kehityksestä tai arjessa jaksamisesta
 2. Lapsella tai nuorella on vaikeuksia kotona, päivähoidossa, koulussa tai kaverisuhteissa. Vaikeudet voivat ilmetä esimerkiksi levottomuutena, aggressiivisuutena, pelkoina, arkuutena, masennuksena tai fyysisinä oireina, kuten vatsakipuina tai päänsärkynä.
 3. Lastenneuvola / päivähoito / koulu voi ohjata perheen perheneuvolaan, jos lapsen kehityksestä on huolta.
 4. Perhettä on kohdannut kriisi, kuten läheisen kuolema, avioero, työttömyys, lapsen tai vanhemman vakava sairaus.
 5. Perheenjäsenten keskinäisissä suhteissa on pulmia.
 6. Parisuhteessa on vaikeuksia, kuten jatkuvaa riitelyä, puhumattomuutta, avioeron uhka, uskottomuutta tai väkivaltaa.
 • Perheoikeudelliset palvelut
 1. Isyyden selvittäminen
 2. Elatus- ja tapaamissopimusten vahvistaminen
 3. Olosuhdeselvitysten laatiminen
 4. Eroneuvo-illat
 • Perhetyö
 1. Lapsiperheiden kotipalvelu; kaksi työntekijää, ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta, myönnetään sosiaaliohjaajan toimesta tietyin kriteerein prioriteettijärjestyksessä, painopiste alle kouluikäisten lasten perheissä, tavoitteena tukea perheitä arjen apuna.
 2. Neuvolan pikkulapsiperhetyö; yksi työntekijä, ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta, myönnetään sosiaaliohjaajan toimesta tietyin kriteerein prioriteettijärjestyksessä, painopiste alle 3-vuotiaiden lasten perheissä, tavoitteena tukea perheitä riittävän ajoissa.
 3. Lastensuojelun ammatillinen perhetyö; neljä työntekijää, yhdellä painopistealueena ammatillinen tukihenkilötyö, edellyttää lastensuojelun asiakkuutta, myönnetään sosiaalityöntekijän toimesta, tavoitteena tukea perheitä korjaavan työn keinoin.

Esittely toiminnasta
Yhteystiedot