Neuvolat

Lastenneuvola

  • Pyrimme turvaamaan jokaiselle lapselle mahdollisimman hyvän terveyden ja edistämään koko perheen hyvinvointia.
  • Tavoitteemme on perheen terveiden elintapojen edistäminen ja lapsen terveen kehityksen tukeminen. Neuvolassa tuemme perheitä kasvussa vanhemmuuteen ja rohkaisemme vanhempia luottamaan omiin kykyihinsä.
  • Lastenneuvolatyö on yksilöllistä, perhekeskeistä, luottamuksellista ja moniammatillista.
  • Palvelut ovat maksuttomia. Toiminta tapahtuu ajanvarausvastaanotoilla.
  • Kaupungin eri asuinalueet on jaettu eri terveydenhoitajille. Lääkäripalvelut ovat osa-aikaisia.

NEUVOLAN PERHETYÖ

palvelee ensisijaisesti perheitä, joihin odotetaan vauvaa tai joissa on alle 3-vuotias lapsi.

Perhetyö toteutuu kotikäynnein, jolloin voidaan puhua perheen huolista vuorovaikutukseen, lasten hoitamiseen ja kasvatukseen sekä jaksamiseen ja parisuhteeseen tai akuuttiin kriisiin liittyen. Perheelle voidaan antaa konkreettista apua ja ohjausta lapsen hoitoon ja kodinhoidollisiin asioihin liittyen.

Yhteystiedot

Äitiysneuvola

Tarkoituksenamme on olla lasta odottavan perheen käytettävissä sekä sikiön että vanhempien hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Haluamme luoda kanssasi luottamuksellisen yhteistyösuhteen, löytää yhdessä perheesi hyvinvointia edistävät asiat ja auttaa perhettäsi pulmatilanteissa.

Äidin lisäksi myös isä on tervetullut äitiysneuvolakäynneille. Yhdellä neuvolakäynnillä toivomme, että äiti ja terveydenhoitaja ovat kahdestaan ainakin osan ajasta.

Äitiysneuvolan palveluita tarjotaan PoSan alueen asukkaille ja paikkakunnalla opiskeleville perheille. Neuvolakäynnit ovat maksuttomia.

Raskauden aikana äidillä on mahdollisuus osallistua sikiön kromosomi- ja rakennepoikkeavuuksien seulontaan

Yhteystiedot

Perhesuunnitteluneuvola

Perhesuunnitteluneuvola tarjoaa palveluja PoSan asukkaille ja Kankaanpäässä opiskeleville alle 45 -vuotiaille naisille.

Tavoitteena on auttaa asiakkaita ajoittamaan raskaus toivomallaan tavalla ja siten välttämään ei –toivottuja raskauksia sekä raskauden keskeyttämisen tarvetta.

Neuvolassa annetaan neuvontaa ja ohjausta nykyisistä ehkäisymenetelmistä ja autetaan löytämään sopiva ehkäisymuoto.

Koulu – ja opiskeluterveydenhuollon asiakkaat ottavat ehkäisyasioissa yhteyttä oman oppilaitoksensa terveydenhoitajaan.

Lapsettomuuden syyn selvittelyn aloitus PoSan alueella

Tahattoman lapsettomuuden syyn selvittäminen aloitetaan, kun pariskunta on yrittänyt raskautta tuloksetta yhden vuoden ajan.

Pariskunta tulee ensimmäiselle käynnille perhesuunnitteluneuvolaan terveydenhoitaja-kätilö Terttu Huhtamaan vastaanotolle, josta ohjataan tarvittavat jatkotoimenpiteet.

Yhteystiedot