Lapsiperheiden kotipalvelu

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELU

(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014 § 19)

Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä, ennaltaehkäisevää ja maksullista apua ja tukea PoSan alueen lapsiperheille.

Lapsiperheiden kotipalvelua on mahdollista saada tilanteissa, joissa vanhemman toimintakyky on tilapäisesti heikentynyt ja / tai kun perheellä ei ole lähiverkostoja. Lapsiperheiden kotipalvelun työntekijä tukee, auttaa ja ohjaa perhettä arkielämään, lasten hoitoon ja kasvatukseen sekä kodinhoitoon liittyvissä asioissa. Työskentely perheessä voi sisältää mm. lasten hoitoa, yleissiisteydestä huolehtimista, ruuan laitossa avustamista, pyykkihuoltoa, keskustelua ja ohjausta.

Palvelua on mahdollista saada maanantaista perjantaihin pääsääntöisesti klo 8-16.
Kotipalvelun tarve arvioidaan tapauskohtaisesti ja sitä myönnetään resurssien puitteissa prioriteettijärjestyksessä. Yhteydenotot perhetyönohjaajaan toivotaan vähintään viikkoa ennen palvelun tarvetta.

Palvelua myönnetään perheille, joissa on alle 18-vuotias lapsi, painopisteenä alle kouluikäisten lasten perheet. Kotipalvelua voidaan antaa, kun perheessä on akuutti konkreettisen tuen tarve.

Perusteet lapsiperheiden kotipalvelun saamiseksi:
monikkoperheet (mm. kaksoslapset)

 • monilapsiset perheet
 • vammaisten lasten/erityislasten perheet
 • pitkäaikainen sairaus perheessä (vanhemman tai lapsen)
 • perheen äkillinen kriisi sairauden, kuoleman, avioeron tms. syyn vuoksi
 • haasteet kodinhoidossa
 • vanhemman asiointi, esimerkiksi sairaalakäynnit tai terapiakäyntien aloittaminen

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää seuraavanlaisissa tilanteissa:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • äkilliset sairaustapaukset (lapsen äkillinen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta)
 • kotona tehtävän etätyön, opiskelun tai harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssäkäyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • pelkkä parisuhteen hoito

LAPSIPERHEIDEN KOTIPALVELUSTA PERITTÄVÄT ASIAKASMAKSUT

Lapsiperheiden kotipalvelun ensimmäinen kolme (3) kuukautta on asiakkaalle maksutonta.

Tilapäinen lapsiperheiden kotipalvelu

 • Alle neljän (4) tunnin käynnit 14,28 € /käynti
 • Yli neljän (4) tunnin käynnit 28,56 € / käynti

 

Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu
Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta (4 kertaa tai enemmän kuukaudessa) peritään käyntikertojen, perheen koon ja asiakkaan maksukyvyn mukaan määräytyvä kuukausimaksu. Säännöllisestä lapsiperheiden kotipalvelusta laaditaan yhdessä vanhemman kanssa kotikäynnillä Sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arvio.

(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 ja asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 912/1992)

Lapsiperheiden kotipalvelua palvelusetelillä
Lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään myös myöntämällä perheelle palveluseteli, jolla perhe voi ostaa kotipalvelua PoSan palveluseteliyrittäjäksi hyväksytyltä, yksityiseltä palveluntuottajalta. Asiakas saa palveluntuottajalistan, josta hän valitsee palveluseteliyrittäjän, jonka kanssa hän sopii muun muassa palvelun ajankohdasta.

(Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 12§ (1311/2003) ostopalvelu ja palveluseteli)

Lapsiperheiden kotipalvelua haetaan lomakkeella nimeltä Hakemus Sosiaalihuoltolain mukaisista palveluista

Lapsiperheiden kotipalvelu -esite
Asiakasmaksutaulukko 2019