Ennaltaehkäisevä perhetyö

SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAINEN PERHETYÖ
(Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 18§)

Ennaltaehkäisevä perhetyö on uuden sosiaalihuoltolain mukaista palvelua, joka on tarkoitettu PoSan alueen lapsiperheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö on suunnitelmallista, tavoitteellista, lyhytaikaista ja kaikki perheenjäsenet huomioon ottavaa työtä. Perhe voi itse pyytää perhetyön tukea ja toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Ennaltaehkäisevästä perhetyöstä saat tukea:

 • vanhemmuuteen (esim. epävarmuus, vanhempien roolit, parisuhde)
 • arjen haasteisiin (esim. kodinhoito, talous, päivärytmi)
 • perheen vuorovaikutukseen
 • kasvatukseen (esim. rajat, yhteiset pelisäännöt)
 • vanhemman jaksamiseen (masennus, uupumus)
 • kriisin tai elämänmuutoksen kohdatessa (avioero, kuolema, sairaus)
 • sosiaalisen verkoston puuttuessa

Ennaltaehkäisevän perhetyön toteutus:
Tarvittaessa työskentelyn pohjaksi laaditaan perhetyön suunnitelma yhdessä perheen kanssa ja siihen kirjataan:

 •  tavoitteet
 • menetelmät
 • käyntien määrä ja kesto

Suunnitelma tehdään yleensä kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan tai tarpeen mukaan.

Työskentely tapahtuu pääsääntöisesti perheen kotona ja se voi sisältää:

 • keskustelua, ohjausta, neuvontaa
 • yhdessä tekemistä
 • perheen yhteisten voimavarojen ja arjessa selviytymisen vahvistamista
 • läheisverkoston kartoittamista
 • toiminnallisia menetelmiä
 • moniammatillista yhteistyötä

Ennaltaehkäisevä perhetyö on perheelle maksutonta.

Mistä ja miten voi hakea:
Voit hakea ja kysyä tietoja ennaltaehkäisevästä perhetyöstä ottamalla yhteyttä palvelutarpeen arviointiin