Perhepalvelut

Perhepalvelut tarjoavat lapsille, nuorille ja perheille sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Perhepalvelut jaetaan kahteen alueeseen; Hyvinvointia edistävät perheiden peruspalvelut sekä Vanhemmuus- ja sijaishuoltopalvelut.

Hyvinvointia edistävät perheiden peruspalvelut

Vanhemmuus- ja sijaishuoltopalvelut

  • Perhetyö
  • Perheneuvola
  • Tukihenkilö- ja perhetoiminta
  • Lastenvalvoja (mm. isyyden selvitykset)
  • Lastensuojelu /lastensuojeluilmoitus /Pyyntö lastensuojelutarpeen arvioimiseksi LsL 25 a §

Yhteystiedot
Lomakkeet (mm. lastensuojeluilmoitus)