Toimintaterapia

Lasten toimintaterapia

Kankaanpään terveyskeskuksessa lasten toimintaterapia sisältää lasten taitojen ja valmiuksien arviointia (mm. sensomotoriset ja hahmotukselliset taidot ja keskittyminen) erilaisten testien sekä toiminnan havainnoimisen avulla. Arvioinnin pohjalta laaditaan tarvittaessa yksilölliset tavoitteet, joiden pohjalta lasta ja perhettä ohjataan kotiohjein tai säännöllisin käynnein.
Toimintaterapeutin tekemä arviointi ja toimintaterapia edellyttävät pääsääntöisesti hoitavan lääkärin lähetettä. Alle 18 -vuotiaille käynnit ovat ilmaisia.

Aikuisten toimintaterapia

Toimintaterapiassa arvioidaan kuntoutujien toimintakykyä ja mahdollisuuksia elää itsenäisesti omassa elinympäristössään haastattelemalla, havainnoimalla ja käyttämällä erilaisia testejä.  Aikuisten toimintaterapiassa tehdään toimintakyvyn arviointia mm. hahmottamisen, käden käytön ja/tai pienapuvälinetarpeen osalta, sekä pyritään edistämään asiakkaan osallistumista hänelle merkityksellisiin toimintoihin.

Toimintakyvyn heikentyessä sairastumisen, vammautumisen tai ikääntymisen myötä toimintaterapeutti harjoittelee asiakkaan kanssa päivittäisiä toimintoja, ohjaa läheisiä ja yhteistyöntekijöitä sekä hankkii tarkoituksen mukaiset apuvälineet ja tekee suosituksen asunnon muutostöistä. Toimintaterapeutti valmistaa myös tarvittaessa asiakkaalle yksilöllisen lepolastan tukemaan kättä oikeaan lepoasentoon.

Kankaanpään terveyskeskuksessa työskentelee yksi toimintaterapeutti. Toimintaterapia toteutuu vastaanotolla ja terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Tarvittaessa myös kotikäyntejä.

Yhteystiedot