Sairaala

Osoite ja yhteystiedot

Peruspalvelukeskus Tapalassa, Tapalankatu 20, 38700 Kankaanpää.

Osastot toimivat Kankaanpään Peruspalvelukeskus Tapalassa ja ovat rakenteellisesti ja toimintaperiaatteiltaan samanlaisia. Kummallakin osastolla on 30 vuodepaikkaa.

Osastojen tavoitteena on edistää laadukkaasti Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän alueen asukkaiden terveyttä ja tarjota hyvää yleislääkäritason sairaanhoitoa yhteisymmärryksessä potilaan, omaisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Osastojen toimintaperiaatteena on potilasta arvostava, edistyksellinen, kuntouttava hoitotyö. Potilasta kannustetaan päivittäisissä toiminnoissa omatoimisuuteen omien voimavarojen mukaan.

Potilaaksi tullaan lääkärin lähetteellä päivystyksestä, ajanvarausvastaanotolta ja erikoissairaanhoidosta.

Vierailuajat

klo 13.00-19.00, poikkeavista vierailuajoista sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa.

Maksut

Osastojen henkilökunta

  • osastonlääkäri, tavoitettavissa sopimuksen mukaan
  • osastonhoitaja
  • sairaanhoitajia
  • kotiuttamishoitaja
  • perushoitajia
  • osastosihteeri
  • laitosapulaisia
  • fysioterapeutti
  • hoitotyön opiskelijat suorittavat harjoitteluaan osastoillamme