Aikuispalvelut

Aikuispalvelut on suunnattu pääasiassa työikäiselle aikuisväestölle, mutta joitakin näistä palveluista, voi tarvita iästä riippumatta.

Aikuisneuvola

 • Terveystarkastukset ja ennaltaehkäisevä terveysneuvonta
 • Pitkäaikaissairauksien hoidonohjaus, hoito ja seuranta
 • Sairaanhoidolliset toimenpiteet
 • Hoitotarvikkeiden jakelu ja käytön ohjaus
 • Diabetes-, reuma- ja tartuntatautihoitaja
 • Jalkojenhoitaja (palvelu keskitetty Kankaanpäähän)
 • Rokotukset
 • Kausi-influenssarokotukset
 • Matkailijoiden terveysneuvonta
 • Ryhmätoiminta mm. tupakoinnin lopettamisen tuki- ja diabeetikoiden ensitietoryhmät
 • Seulontatutkimukset: mammografiat, kohdunkaulan seulonnat, silmäpohjakuvaukset

Yhteystiedot

Seniorineuvola – Toimintakykyä ylläpitävät palvelut

 • Hyvinvointikyselyt ja -tarkastukset tai -kotikäynnit 70-, 75- ja 80 -vuotiaille sekä Hyvinvoinnin portaat -kurssit 65 -vuotiaille
 • Palveluohjaus, Seniorineuvolavastaanotot
 • Terveydenhoitajan, diabeteshoitajan ja muistikoordinaattorin vastaanotot

Yhteystiedot

Mielenterveys- ja päihdepalvelut

 • tarjoaa ohjausta ja neuvontaa sekä lyhytaikaista hoitoa elämän kriisi- ja ongelmatilanteissa tai esim. kun ilmenee masennusta, ahdistusta, jännitystä tai pelkoa
 • psykologin tutkimukset tarvittaessa
 • PoSan mielenterveys- ja päihdepalvelukeskuksen vastaanottotoiminta: Torikatu 9, 38700 Kankaanpää. Ryhmätoiminta toimintakeskuksessa: Torikatu 9, 38700 Kankaanpää
 • PoSan neulanvaihtopiste Kankaanpäässä Toimintakeskus Tähdessä osoitteessa Torikatu 9. Neulanvaihto avoinna joka kuukauden viimeinen tiistai klo 15.15-16.00

Yhteystiedot

Aikuissosiaalityö

Yhteystiedot
Lomakkeet