Fysioterapia ja apuvälinepalvelut suljettu 20.3. 24.4. 22.5 klo 14-16 välisen ajan

Fysioterapia ja apuvälinepalvelut on poikkeuksellisesti kokonaan suljettu
20.3. klo 14-16
24.4. klo 14-16
22.5. klo 14-16